Dobbeltrettet cykelsti på Bildsøvej

Vi anlægger en dobbeltrettet cykelsti mellem Bildsø og Kirke Stillinge.

Cykelstien bliver ca. 2,3 km lang og skal anlægges som 2,5 m dobbeltrettet cykelsti langs Bildsøvej. Cykelstien etableres uden belysning, og den planlagte sti føres frem til eksisterende fortov/sti i Bildsø.

Der vil samtidig ske en omprofilering af eksisterende grøfter langs den østlige side af Bildsøvej. I dag er forbindelsen i mellem de to mindre bysamfund en ældre vej på omkring 6 meter i bredden med smalle græsrabatter og grøfter.

Hvornår starter og slutter arbejdet?

Anlægsarbejdet startede i marts 2022 og forventes at slutte i maj 2023.

Hvordan påvirkes trafikken?

Anlægsarbejdet kan ikke undgå at påvirke trafikken, men vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at minimere generne.

  • Bustrafikken opretholdes i hele anlægsperioden.
  • Bildsøvej vil være åben for biltrafikken hele dagen.

Arbejdet udføres i faser af hensyn til trafikafviklingen i området.

Indkørsler og sideveje

Som udgangspunkt vil der altid være adgang hertil. Ved arbejder på indkørsler og sideveje må der dog spærres i kortvarige perioder mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Naboer varsles før lukning.

Siden er sidst opdateret 14. september 2022