Dobbeltrettet cykelsti på Bildsøvej

Vi anlægger en dobbeltrettet cykelsti mellem Bildsø og Kirke Stillinge.

Cykelstien bliver ca. 2,3 km lang og skal anlægges som 2,5 m dobbeltrettet cykelsti langs Bildsøvej. Cykelstien etableres uden belysning, og den planlagte sti føres frem til eksisterende fortov/sti i Bildsø.

Der vil samtidig ske en omprofilering af eksisterende grøfter langs den østlige side af Bildsøvej. I dag er forbindelsen i mellem de to mindre bysamfund en ældre vej på omkring 6 meter i bredden med smalle græsrabatter og grøfter.

Hvornår starter og slutter arbejdet?

Anlægsarbejdet forventes at starte 7. marts 2022 og afsluttet december 2022 med undtagelse af det afsluttende asfaltarbejde, som vil blive udført på et senere tidspunkt i 2023.

Hvordan påvirkes trafikken?

Anlægsarbejdet kan ikke undgå at påvirke trafikken, men vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at minimere generne.

  • Bustrafikken opretholdes i hele anlægsperioden.
  • Bildsøvej vil være åben for biltrafikken hele dagen.

Arbejdet udføres i faser af hensyn til trafikafviklingen i området.

Indkørsler og sideveje

Som udgangspunkt vil der altid være adgang hertil. Ved arbejder på indkørsler og sideveje må der dog spærres i kortvarige perioder mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Naboer varsles før lukning.

Siden er sidst opdateret 14. februar 2022