Projekt Fribussen

Fribussen er et forsøgsprojekt, som kører frem til december 2021

Projektets direkte link: slagelse.dk/fribussen

I bunden af siden her findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt om projektet Fribussen.

Køreplaner og ruter for Fribusserne


Gratis borgerbus til august

Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet, at Stillinge-området fra august 2020 skal serviceres af en gratis borgerbus. Bussen afløser de tre nuværende ruter 438, 439 og 491, som stopper med at køre 26. juni 2020.

Til forskel for de nuværende tre buslinjer kan alle passagerer i borgerbussen køre gratis med.

Borgerbussen starter med at køre 10. august 2020, og kører alle hverdage mellem kl. 6.40–17 - undtagen i skolernes ferier.

Borgerbussens hovedformål er, at transportere skoleelever til og fra Stillinge Skole, X-Class samt Trelleborg Friskole. Men borgerbussen er også et gratis tilbud til alle!

Alle, der har lyst til at køre med, er velkommen.

Seneste nyt i projektet

2021

Ruteændring

Mandag 3. maj 2021 ændrer Fribussen i Stillinge-området rute, så den fremover stopper på Næsby Strand i stedet for i Kelstrup. Ruteændringen er permanent og sker efter et stort ønske for mange. Alle tiderne i køreplanen forbliver de samme, da Næsby Strand overtager Kelstrups afgangstider.
(29. april 2021) 

2020

Kom med din mening om Fribussen

Siden august har Fribussen kørt i Stillinge-området. Men lever den op til forventningerne? Og er der service, som mangler? Slagelse Kommune vil gerne høre din mening - også selv om du aldrig har brugt Fribussen.

Vi har brug for så mange som muligt bidrager til undersøgelsen, så vi ved, hvad der skal til for, at endnu flere skal have glæde af Fribussen.

 • Tryk på linket og brug fem minutter på at udfylde spørgeskemaet.
  Undersøgelsen var åben for besvarelser frem til 14. december 2020.

Tak for hjælpen! (1. december 2020)

Fribussen er sat i drift

Efter flere måneders forberedelser er Fribussen nu sat i drift. Den første bus kørte fra Slagelse Busstation mandag den 10. august kl. 6.40, og fremover vil Fribussen kører alle hverdage mellem kl. 6.40 og kl. 17 - undtagen i skolernes ferier. (10. august 2020)

Borgerbussen skal hedde Fribussen

Spændingen er udløst! Følgegruppen har truffet det svære valg blandt lidt over 100 forslag. Den gratis borgerbus, der kommer til at køre sin første tur 10. august, skal hedde Fribussen. Tre havde foreslået navnet Fribussen. De har hver vundet et gavekort til gårdbutikken Dybkærgaard. 

Tak til alle, som deltog i konkurrencen. (15. juni 2020)

Den endelige køreplan er fastlagt

Minuttallene i borgerbussens køreplan er faldet på plads. Du kan se bussens kommende køreplan på siden:

Egons busser skal drifte bussen

Det bliver den lokale vognmandsforretning Egons Busser, som får opgaven med at drifte busruten i forsøgsperioden. Det vil sige, det bliver busser og chauffører fra Egons Busser, som passagerne vil møde, når bussen begynder at køre den 10. august. (13. maj 2020)

Hvad skal borgerbussen hedde?

Navnekonkurrence for den nye borgerbus, der kommer til at køre i Stillinge-området fra den 10. august 2020. Frist for forslag er 8. juni 2020. (4. maj 2020)

Projektperioden forlænges 

Vi har valgt at forlænge perioden, så borgerbussen kommer til at køre som et forsøgsprojekt frem til december 2021. Forlængelsen er sket for, at vi kan få bedre tid og mulighed for at tilrette og evaluere projektet.

I første omgang var det besluttet, at den gratis borgerbus kun skulle køre som et forsøg i perioden mellem august 2020 og august 2021. Men forsøgsperioden er nu blevet forlænget, så borgerbussen som nævnt kommer til at køre frem til december 2021. (14. april 2020)

FAQ - projekt Fribussen
 • Hvordan er bussens rute blevet tilrettelagt?

  Ruten er tilrettelagt på baggrund af skoleelevernes behov for transport til og fra skole. Vi har også lyttet til de input, vi har fået på to borgermøder i 2019. 

 • Hvordan er køreplanen blevet tilrettelagt?

  Når vi har tilrettelagt køreplanen, har vi forsøgt at tage mest mulig hensyn til skolerne og deres behov. Samtidig har vi også inddraget de ønsker, vi har fået på de workshops, som blev afholdt i 2019, og vi har også drøftet køreplanen med projektets følgegruppe. 

 • Hvorfor kører Fribussen kun i dagtimerne på hverdage?

  Vi har tilrettelagt køreplanen, så Fribussen kører, når der er størst behov samtidig med, at vi sikrer, at skoleeleverne kan komme til og fra skole.

  Der er flest passagerer på hverdage – blandt andet fordi skoleeleverne skal til og fra skole. Derfor kører Fribussen kun de dage, hvor skolerne har åbent.

  Udenfor dagtimerne og i ferierne har passagerer mulighed for at benytte flextur, plustur eller samkørsel via NaboGo. 

 • Hvorfor er Fribussen gratis, når alle andre busser kræver billet eller anden rejsehjemmel?

  Fribussen er et forsøgsprojekt, hvor vi forsøger at gentænke den kollektive trafik. Mange af dem, som benyttede busserne, som Fribussen afløser, betalte ikke fuld pris for billetten – det gælder blandt andet skolebørn. Derfor var billetindtægterne ikke særligt høje.

  Vores beregninger viser, at selv om vi gør Fribussen gratis for alle passagerer, så halverer vi næsten prisen pr. passager i forhold til de tre buslinjer, som Fribussen afløser. Derfor forsøger vi nu at se om, vi både kan give borgerne en gratis buslinje, som flere får glæde af, samtidig med kommunen får en bedre og mere rentabel busdrift, hvor busserne bliver bedre udnyttet. 

 • Hvad betyder det, det er et forsøgsprojekt?

  Fribussen i Stillinge er et forsøg på at tænke kollektiv transport på en ny måde.

  At det er en forsøgsordning betyder, at Fribussen i første omgang kører i en afgrænset periode, hvor vi tester om det er en god ide. Perioden er i første omgang fra august 2020 til december 2021, og undervejs bliver forsøget fulgt tæt af en følgegruppe. Fribussen bliver løbende evalueret for at give at godt grundlag for at beslutte, om forsøget skal fortsætte. 

 • Hvordan er følgegruppen sammensat?

  Følgegruppen har repræsentanter fra blandt andet lokalråd, grundejerforening og skoler i Stillinge-Hejninge-Havrebjerg-området.

  Du kan se alle medlemmer og læse referater fra følgegruppens møder på siden

 • Hvad er Følgegruppens opgave?

  Følgegruppen er sparringspart i forhold til Fribussen, hvor man blandt andet kan diskutere mindre justeringer af køreplan, rute mv. Følgegruppen medvirker også i den evaluering af Fribussen, som skal laves. 

 • Hvad sker der, når Fribussens forsøgsperiode udløber i december 2021?

  Det er ikke besluttet endnu. Projektet om Fribussen bliver evalueret i vinteren/foråret 2021, hvorefter der bliver taget stilling til Fribussens fremtid. 

Siden er sidst opdateret 7. juli 2021