Projekt Fribussen 2.0

Denne sides direkte link: slagelse.dk/fribussen20

I bunden af siden her findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt om projektet Fribussen 2.0.

Køreplaner og ruter for Fribusserne


Fire bliver til to og gratis for alle

De fire busruter 433, 496, 497 og 498 bliver nedlagt fra sommeren 2021. De fire ruter har i gennemsnit hver ca. 25 brugere om dagen; primært skoleelever.

Pga. de lave passagertal skal de fire busruter afløses af Fribussen 2.0, som bliver gratis at køre med. Konceptet bliver i stil med Fribussen, som siden august 2020 har kørt i Stillinge-området.

Pengene, som bliver sparet på de at nedlægge de fire ruter, bliver alle overført til fribusprojektet Fribussen 2.0.

Seneste nyt i 2021

Nyhedsbrev 15. april

To nye fribus-ruter fra august '21

Erhvervs- og Teknikudvalget (ETU) har 6. april besluttet, at de fire ruter, som nedlægges til sommer, skal afløses af to nye Fribus-ruter. De får hver syv afgange om dagen mandag til fredag mellem ca. kl. 6 og ca. kl. 18 – undtagen i skolernes ferier og på helligdage.

Indtil videre kalder vi dem rød og blå rute, og ruterne kan ses på kortet herunder. Vi er i dialog med lokalsamfundene. Der kan derfor godt komme smårettelser til ruterne.

De to nye ruter træder i kraft til august 2021, når det nye skoleår starter. Køreplanerne er ikke på plads endnu, men det forventes at falde på plads i løbet af foråret/ sommeren.

Der bliver etableret en følgegruppe bestående af repræsentanter for lokalsamfund og skoler i området hvor Fribusserne kommer til at køre. Følgegruppen vil følge projektet med Fribussen 2.0, og bidrage til at den kommer til at fungere bedst muligt.

Nyhedsbrev 3. februar

Høring og borgermøde

Erhvervs- og Teknikudvalget har sendt tre ruteforslag i høring frem til 8. marts. Frem til da er alle velkomne til at sende kommentarer og forslag til:

Efter høringen skal Erhvervs- og Teknikudvalget tage stilling til, hvilken af de tre ruter som Fribussen skal køre. Forventningen er, det bliver én af de tre ruter, den kommende Fribus 2.0 kommer til at køre; ikke alle tre.

Ruteforslagene er en del af høringsmaterialet og kan - indtil høringsfristen udløber - findes på:

Digitalt videoborgermøde 17. februar

I forbindelse med høringen holder vi et borgermøde den 17. februar kl. 18-20. Pga. corona bliver mødet holdt som et digitalt videomøde over nettet. Du kan deltage via din computer, telefon eller tablet.

Formålet med mødet er dels at fortælle mere om fribussen og dels at høre borgernes mening om de tre ruteforslag.


Seneste nyt i 2020

Nyhedsbrev 27. november

FAQ - projekt Fribussen 2.0
 • Hvad er Fribussen?

  Fribussen er:

  • En bus, som er gratis for alle passagerer. Der skal ikke købes billet, bruges rejsekort eller vises anden rejsehjemmel for at køre med.

  • En bus, som kører i en eller flere faste ruter.

  • En bus, som kører efter en fast køreplan og helst en køreplan, som er let at huske.

  • En bus med faste stoppesteder, men også med mulighed for vinkestop udenfor byskiltene. 
 • Hvorfor nedlægger I ruterne 433, 496, 497 og 498?

  De fire ruter har i gennemsnit hver 25 brugere om dagen. Det er primært skoleelever. Derfor vil vi gerne prøve at skabe en eller flere ruter til gavn for flere.

 • Hvor meget sparer I på at nedlægge 433, 496, 497 og 498?

  Vi sparer ikke noget ved at nedlægge de fire ruter. Alle pengene, som i dag bliver brugt på de fire buslinjer, bliver overført til Fribussen 2.0. 

 • Hvorfor er Fribussen gratis, når alle andre busser kræver billet eller anden rejsehjemmel?

  Billetindtægterne på de fire ruter, vi nedlægger, er i forvejen ikke særlig store. Det skyldes, at det primært er skoleelever, som benytter dem, og mange af dem får deres buskort betalt.

  Derfor koster det ikke ret meget at gøre det gratis. Kan vi samtidig skabe busruter, som flere får gavn af, er det en fordel for alle. 

 • Hvor mange nye Fribusruter kommer der?

  Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet, der fra august 2021 kommer til at køre to nye Fribusruter syd for Slagelse.

  Den ene rute (rød rute på kort) kommer til at køre i området omkring Skælskør, mens den anden (blå rute på kortet) kommer til at køre i området syd for Slagelse.

  Se ruterne på kort:

 • Hvem bestemmer bussernes rute?

  Det er Erhvervs- og Teknikudvalget, som har besluttet, hvilke ruter Fribusserne skal køre.

  Beslutningen er taget efter flere ruter og forslag har været i høring og efter, der blev afholdt et borgermøde om ruteplanlægningen.

 • Hvornår kommer Fribussen 2.0 til at køre?

  Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet, at hver af de to nye Fribusruter skal have syv daglige afgange mandag-fredag mellem ca. kl. 6 og ca. kl. 18 - undtagen i skolernes ferier og helligdage.

  De konkrete køreplaner for de to nye Fribus-linjer er ikke på plads endnu. Dette forventer vi falder på plads i løbet af foråret/sommeren. 

 • Hvordan kommer det til at påvirke skoleeleverne?

  Som udgangspunkt skal skoleelever bruge fribusruterne, hvis de har mulighed for det.

  Alternativt de gule Movia-busser som ikke bliver nedlagt i forbindelse med oprettelsen af Fribussen.

  De elever, som ifølge loven er berettiget til det, har mulighed for at blive visiteret til en lukket kørsel, hvor eleven bliver hentet på et på forhånd aftalt sted og kørt til skole, og tilbage igen om eftermiddagen. 

 • Hvornår starter de nye Fribus-linjer med at køre?

  De starter med at køre til august 2021, samtidig med det nye skoleår starter. 

 • Hvornår kommer der en køreplan?

  Vi forventer, køreplanen falder på plads i løbet af foråret/sommeren i god tid før bussen begynder at køre. 

 • Hvor mange afgange kommer der?

  Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet at begge nye Fribus-linjer skal have syv afgange om dagen hver mandag til fredag.

  De konkret afgangstider er endnu ikke på plads endnu, men vi forventer, de falder på plads i løbet af sommeren/foråret. 

 • Kommer Fribusserne til at køre lørdag og søndag?

  Nej, de to nye Fribuslinjer kommer kun til at køre mandag til fredag (heller ikke i skolernes ferier og helligdage).

  De kører ikke i weekenderne ligesom de fire Movia-linjer, som stopper med at køre til sommer. 

Siden er sidst opdateret 28. juni 2021