Trafiksikkerhed - særlig indsats

Denne sides direkte link: slagelse.dk/trafiksikkerhed 

I bunden af siden her findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt om projektet.

Baggrund

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede i 2018, at fremme trafiksikkerheden i Slagelse Kommune og minimere antallet af trafikuheld i kommunen generelt.

På baggrund af tal fra Trafiksikkerhedsplanen blev dette projekt sat i gang. 

Erhvervs- og Teknikudvalget (ETU)

Trafiksikkerhedsplanen

Trafiksikkerhedsplanen prioriterer og sætter rammer for arbejdet med at fremme trafiksikkerheden i kommunen.

Planen tager afsæt i de trafikuheld politiet registrerer, steder med trafikale problemer indberettet af borgerne samt ønsker til forbedret trafiksikkerhed som kommunen har modtaget de seneste år.

I planen kan du som borger også selv indberette steder, du ønsker, vi skal kigge nærmere på fremover.

Siden er sidst opdateret 10. september 2021