Vejudvidelser på Rosenkildevej og Valmuevej i Slagelse by

Rosenkildevej udvides på strækningen mellem Rosenkildeparken og Hirsevej samt Valmuevej fra Hvedevej til ny bebyggelse i Valmuemarken.

Direkte link til denne side: www.slagelse.dk/vejudvidNordbyen

Formålet er at højne fremkommelighed og trafiksikkerhed til boliger og institutioner i umiddelbar nærhed af de aktuelle veje. Derudover skal det understøtte den videre udvikling af Tidselbjergområdet.

Seneste nyt

Arbejder, der udføres i september. Vi mangler at:

 • Udføre slidlagsarbejder på Rosenkildevej og Valmuevej (som også meldt ud tidligere)
 • Opsætte hegn mellem Valmuevej og boldbanerne
 • Forlægning af eksisterende dræn, Valmuevej syd
 • Opsætning af skilte og diverse finisharbejder på Rosenkildevej og Valmuevej.

Hvad laves der?

 • Rosenkildevej: Kørespor udvides
 • Langs Rosenkildevej: Ensrettet cykel- og gangstier
 • Mellem Rosenkildeparken og krydset Rosenkildevej-Valmuevej: Delte stier, hvor fodgængere og cyklister får egne zoner
 • Mellem krydset Rosenkildevej-Valmuevej og Hirsevej: Fælles cykel- og gangstier
 • Mellem Blomstergården og busstoppestedet: En sikret overgang med et helleanlæg 
 • I krydsområdet Rosenkildevej-Valmuevej: Hævet flade, fodgængerfelt og et torontoanlæg (trafiklys der konstant blinker gult) og 40 km/t-zone
 • Valmuevej: Køresporene på udvides. 40 km/t-zone fra den eksisterende 30 km/t-zone ved Hvedevej og frem til Valmuemarken
 • Fra Hvedevej til Rosenkildevej: Dobbeltrettet cykel- og gangsti langs Skovbørnehuset og idrætsanlægget
 • Nord for krydset Rosenkildevej-Valmuevej: Fortov ind mod Valmuevænget og en '2 minus 1 vej' - dvs. én vejbane og brede vejkanter i begge sider, der giver plads til cyklister.
 • Mellem dagcenter og boliger til borgere med autisme: Sikret overgang med helleanlæg, fodgængerfelt og torontoanlæg
 • Rosenkildevej og Valmuevej: Vejbelysningen opgraderes

Hvornår starter og slutter arbejdet?

Vi startede juli 2021 og forventer at være færdige i løbet af september 2022.

Arbejdet er inddelt i fem faser:

Hvordan påvirkes trafikken?

Arbejdet kan ikke undgå at påvirke trafikken, men vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at minimere generne.

 • Bustrafik til og fra stoppested på Rosenkildevej:
  Opretholdes i hele anlægsperioden.

 • Trafikken på Rosenkildevej, Valmuevej og Hvedevej:
  Opretholdes med mindst ét spor. På Valmuevej nordvest for krydset ved Rosenkildevej forventes ensrettet omkørsel via grusvej i forlængelse af Valmuevej, hvorved trafikken ledes tilbage på Rosenkildevej.
 • Indkørsler og sideveje:
  Som udgangspunkt vil der altid være adgang hertil. Ved arbejder på indkørsler og sideveje må der dog spærres i kortvarige perioder mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Naboer varsles før lukning.
 • Adgang til Skovbørnehuset på Valmuevej:
  Kørende adgang fra enten Rosenkildevej eller Valmuevej/Holbækvej. Gående og cyklende har adgang fra Rosenkildevej til Valmuevej i hele perioden, forventeligt via eksisterende stier eller sideveje.
 • Hvis nødvendigt kan der på hverdage mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14 være kortvarige totalspærringer af Rosenkildevej, Valmuevej, Hirsevej og Hvedevej. Naboer varsles før lukning.
Siden er sidst opdateret 7. september 2022