Vejudvidelser på Rosenkildevej og Valmuevej i Slagelse by

Rosenkildevej udvides på strækningen mellem Rosenkildeparken og Hirsevej samt Valmuevej fra Hvedevej til ny bebyggelse i Valmuemarken.

Direkte link til denne side: www.slagelse.dk/vejudvidNordbyen

Formålet er at højne fremkommelighed og trafiksikkerhed til boliger og institutioner i umiddelbar nærhed af de aktuelle veje. Derudover skal det understøtte den videre udvikling af Tidselbjergområdet.

Seneste nyt

25. oktober

Rosenkildevej spærres fra midten af uge 43 for gennemkørende trafik. Ensrettet beboer- og arbejdskørsel vil forblive tilladt på Rosenkildevej fra Slagstrupvej til Valmuevej. Busser i rute bliver fortsat reguleret via signalanlæg. Husk at vise hensyn til vejarbejdere.

20. september

Fra mandag 20. september ensretter vi trafikken mellem Valmuevej og Hirsevej. Vi har fået bemærkninger til den nuværende trafikafvikling fra naboer og busselskabet Movia, og for at imødekomme bekymringspunkter har vi nu valgt at ensrette trafikken til fase 2 og 3.

Busstoppestedet ved Blomstergården vil fortsat blive betjent.

10. september

Se friske dronefotos fra arbejderne: 

Få besked på e-mail når vi har nyt at fortælle her på siden. Tryk på 'Abonnér på denne side' nederst i den grå boks.

Hvad laves der?

 • Rosenkildevej: Kørespor udvides
 • Langs Rosenkildevej: Ensrettet cykel- og gangstier
 • Mellem Rosenkildeparken og krydset Rosenkildevej-Valmuevej: Delte stier, hvor fodgængere og cyklister får egne zoner
 • Mellem krydset Rosenkildevej-Valmuevej og Hirsevej: Fælles cykel- og gangstier
 • Mellem Blomstergården og busstoppestedet: En sikret overgang med et helleanlæg 
 • I krydsområdet Rosenkildevej-Valmuevej: Hævet flade, fodgængerfelt og et torontoanlæg (trafiklys der konstant blinker gult) og 40 km/t-zone
 • Valmuevej: Køresporene på udvides. 40 km/t-zone fra den eksisterende 30 km/t-zone ved Hvedevej og frem til Valmuemarken
 • Fra Hvedevej til Rosenkildevej: Dobbeltrettet cykel- og gangsti langs Skovbørnehuset og idrætsanlægget
 • Nord for krydset Rosenkildevej-Valmuevej: Fortov ind mod Valmuevænget og en '2 minus 1 vej' - dvs. én vejbane og brede vejkanter i begge sider, der giver plads til cyklister.
 • Mellem dagcenter og boliger til borgere med autisme: Sikret overgang med helleanlæg, fodgængerfelt og torontoanlæg
 • Rosenkildevej og Valmuevej: Vejbelysningen opgraderes

Hvornår starter og slutter arbejdet?

Vi forventer at starte 1. juli 2021 og være færdige 30. november 2022 - dog med undtagelse af det afsluttende asfaltarbejde på Valmuevej som udføres i 2023.

Arbejdet er inddelt i fem faser:

Hvordan påvirkes trafikken?

Arbejdet kan ikke undgå at påvirke trafikken, men vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at minimere generne.

 • Bustrafik til og fra stoppested på Rosenkildevej:
  Opretholdes i hele anlægsperioden.

 • Trafikken på Rosenkildevej, Valmuevej og Hvedevej:
  Opretholdes med mindst ét spor. På Valmuevej nordvest for krydset ved Rosenkildevej forventes ensrettet omkørsel via grusvej i forlængelse af Valmuevej, hvorved trafikken ledes tilbage på Rosenkildevej.
 • Indkørsler og sideveje:
  Som udgangspunkt vil der altid være adgang hertil. Ved arbejder på indkørsler og sideveje må der dog spærres i kortvarige perioder mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Naboer varsles før lukning.
 • Adgang til Skovbørnehuset på Valmuevej:
  Kørende adgang fra enten Rosenkildevej eller Valmuevej/Holbækvej. Gående og cyklende har adgang fra Rosenkildevej til Valmuevej i hele perioden, forventeligt via eksisterende stier eller sideveje.
 • Hvis nødvendigt kan der på hverdage mandag-torsdag mellem kl. 10 og kl. 14 være kortvarige totalspærringer af Rosenkildevej, Valmuevej, Hirsevej og Hvedevej. Naboer varsles før lukning.
Siden er sidst opdateret 25. oktober 2021