Trafiktælling

Vi laver hvert år trafiktællinger på kommunens veje, som viser antallet af biler og deres hastighed.

Trafiktællingerne sker både efter en årlig tælleplan, der løbende udvides med nye veje, og på baggrund af borgere og andre der har henvendt sig.

Vi tæller normalt en uge på hvert sted, og optimalt tæller vi i 39 uger om året. Enkelte steder tæller vi dog fast og mindst 200 gange om året.

Når vi er færdige med at tælle, kan vi for vejen og perioden bl.a. lave en statistik for:

 • Antal biler der har kørt på vejen
 • Hastighederne
 • Typen af køretøjer

Tælleresultater

Du kan se resultater fra tællingerne på et kort.
Bemærk at du skal opdatere kortet på den blinkende knap, hver gang du zoomer eller flytter på kortet.

Mere om trafiktælling
 • Derfor tæller vi

  Vi laver tællinger for at kunne tilgodese en række forskellige formål i det daglige arbejde. Det kan fx være:

  • Afklaring af hastigheder
  • Lokalplaner
  • Skoleundersøgelser
  • Kampagner for trafiksikkerhed
  • Omlægning af trafik
  • Statistik på vejens udvikling
  • Vurdering af trafiksikkerhed
  • Kommunens behandling af klagesager
  • Vedligeholdelse af vejen
  • Trafikstøj eller andre miljøvurderinger
  • Spørgsmål om kapacitet
 • Sådan tæller vi

  Stationære trafiktællinger

  På nogle overordnede veje måles mængden af trafik med spoler, som er fræset ned i vejen. De fleste steder ligger der to spoler med kort afstand, og derved måles også bilens hastighed og længde. Længden bruges til at skelne mellem små og store køretøjer.

  Som bilist opdager du sikkert ikke målingen, som ofte er aftegnet i asfalten med tynde sorte striber, hvor spolerne er fræset ned. Måleapparatet står i vejsiden i et skab.

  På de vigtigste målesteder står måleapparatet i skabet fem uger om året. På mindre vigtige målesteder tælles trafikken med 3-5 års mellemrum.

  Mobile trafiktællinger

  Vi får ofte henvendelser fra borgere, som er utrygge ved mængden af trafik eller hastigheden, hvor de bor. På disse steder bruger vi mobile trafiktællere, der via to slanger over vejen måler mængden af trafik og hastigheder. Tællingen sker i en uge.

Siden er sidst opdateret 29. marts 2022