Gravning i vej og fortov

Du skal i god tid søge kommunen om tilladelse, før du begynder at grave vej og fortov.

Sådan søger du tilladelse

Du søger gravetilladelse via selvbetjening.

Skal du grave i offentlig vej, kan du forvente, at vi behandler din ansøgning inden for otte arbejdsdage, hvis den opfylder kravene. Ved større gravearbejder kan der være længere behandlingstid.

Skal du grave i privat fællesvej, skal vi partshøre. Derfor skal vi have din ansøgning mindst tre uger før, arbejdet skal udføres.

Afmærkning

Når du har fået tilladelse til at grave i vej eller fortov, skal du sørge for at afmærke korrekt med skilte og evt. afspærring. Hvis din afspærring kræver politisamtykke, så sørger vi for at ansøge politiet. Se mere nedenunder.

Mere om gravning
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 4. maj 2021