Huller og andre vejproblemer

Giv os et praj om huller. Akutte problemer som døde dyr, vand på vejen eller ødelagte kloakdæksler skal du kontakte Falck om.

Vejproblemer
 • Akut hjælp til døde dyr, vand, farlig genstand mv.

  Ser du store mængder vand, døde dyr, farlige genstande på vejen eller ødelagte kloakdæksler, skal du kontakte Falck.

  Ring til Falck på tlf. 70 10 20 30

 • Huller i veje og fortov

  Du kan hjælpe os med at få styr på huller i asfalten ved at give os et praj. Vi tager løbende hånd om de meldinger, som borgere giver os, så huller kan blive lavet.

 • Erstatning ved uheld

  Får du en skade på offentlig vej, sti eller fortov på grund af glatføre, hul eller ujævnhed, og mener du, vi har skylden, kan du søge erstatning.

  Det er vigtigt, at du hurtigst muligt gør os opmærksom på skaden.

  Bemærk: Ved uheld på grund af manglende snerydning eller saltning/grusning på fortove skal du rette dit krav til grundejeren, der kan være ansvarlig.

  Sådan gør du

  Skriv til kommunen på e-mail teknik@slagelse.dk med disse oplysninger:

  • Navn, adresse og cpr-nummer
  • Skadested og skadetidspunkt
  • Hvad der er sket, og hvad du søger erstatning for
  • Telefonnummer og et tidspunkt, hvor du kan træffes

  Har du en tingsforsikring, en motorkaskoforsikring eller en indboforsikring, er det en god ide også at anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

  Sådan gør vi

  En af vores vejteknikere tager ud på skadestedet og måler og fotograferer. Derefter ringer vi til dig for at få evt. supplerende oplysninger, hvorefter vi anmelder skaden elektronisk til vores forsikringsmæglerfirma.

  Afgørelse

  Når sagen er færdigbehandlet, får du en afgørelse af din sag direkte fra forsikringsmæglerfirmaet.

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021