Kort over veje

Se alle veje i kommunen på vores digitale kort.

På kortet kan du se, om en vej er kommunevej, statsvej, privat fællesvej eller privatvej. De fire typer veje kan du læse om herunder.

Vejtyper

Kommunevej

  • Kommunen anlægger og vedligeholder vejen

Statsvej

  • Staten anlægger og vedligeholder vejen

Privat fællesvej

  • Private fællesveje kan fx være små boligveje, fordi der er flere brugere af vejen ud over den, der ejer jorden, hvorpå vejen ligger
  • Slagelse Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. Det betyder, at kommunen skal sørge for, at lovgivningen bliver overholdt
  • Brugerne eller ejerne af grundene ud til vejen skal vedligeholde vejen
  • Læs mere om private fællesveje

Privatvej

  • Private veje er veje, der kun bruges af den, der ejer jorden, som vejen ligger på
  • Ejeren skal vedligeholde vejen