Placering af container, stillads mm. på vejareal

Vil du stille container, stillads, byggematerialer eller andet på offentlig vej, sti eller fortov, skal du have tilladelse.

Uanset om det er i kortere eller længere tid, skal du først søge tilladelse hos kommunen.

Sådan søger du tilladelse

Du søger om tilladelse via selvbetjening.

Vi giver altid tilladelse ud fra loven om varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende genstande på vejarealer.

Husk at du som ansøger står inde for, at afmærkning på området sker korrekt ud fra  Lov om offentlige veje § 80.

Midlertidig parkering

Du har som håndværker mulighed for at søge om en midlertidig parkeringstilladelse ud for arbejdsstedet, selv om der normalt er tidsbegrænset eller forbudt parkering.

Andet brug af vejareal
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 15. februar 2022