Spring til...

Bevægelse i Dagtilbud og Skoler

Bliv klogere på indsatsen Bevægelse i dagtilbud og skoler, der har til formål at forbedre børn og unges trivsel, sundhed, motivation og læring

BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler er en politisk prioriteret paraplyindsats, som startede i 2020.

Indsatsen har til formål at forbedre børn og unges trivsel, sundhed, motivation og læring ved at sikre implementering af bevægelse i vores dagtilbud og skoler.

Hvorfor arbejde med bevægelse i dagtilbud og skoler?

I vores kommune er der udfordringer med børn og unges motoriske udvikling, overvægt, trivsel og fysiske og mentale sundhed.

Med BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler ønsker vi at vende udviklingen ved at bruge bevægelse som redskab til at fremme trivsel, sundhed, motivation og læring.

Bevægelse kan bidrage til glæde og livsduelighed, og bevægelse har stor betydning for at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle kan være med.

Der er fokus på at skabe gode bevægelsesvaner, så alle børn og unge oplever bevægelse som en naturlig og meningsfuld del af deres hverdag i vores dagtilbud og skoler.

Hvordan arbejder vi?

BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler består af en række forskellige bevægelsesindsatser:

 • Kompetenceudviklingsindsats for dagtilbudsområdet
 • Kompetenceudviklingsindsats for skoleområdet
 • Frikvartersindsats med fokus på skoletrivsel og bevægelse
 • Bevægelsesindsats i udskolingen
 • Bevægelsesindsats på klubområdet
 • Tidlig forebyggende indsats på almenområdet med fokus på leg, bevægelse og motorik
 • Strategiforløb med Dansk Skoleidræt
 • Kommunikation, markedsføring og kampagnemateriale.
 • Pulje til krop, sanser og bevægelse på dagtilbudsområdet 
 • Pulje til bevægelse på skoleområdet
 • Pulje til fremme af krop, bevægelse og fællesskab

Puljerne til Bevægelse i dagtilbud og skoler er åben

Du kan læse mere om puljerne, og søge her

BIDS puljer

Se status på viden og fakta fra 2021

Specialkonsulent

Signe Vig Jensen

23 29 21 56 sigje@slagelse.dk
Chefkonsulent

Pernille Vibe Hansen

58 57 44 38