Spring til...

SFO leder til Antvorskov Skole

SFO leder til Antvorskov Skole
Antvorskov Skole er en 4-5 sporet folkeskole med godt 1000 elever fra 0.-9. klasse. Vi har NEST-tilbud for normaltbegavede elever med autisme og fra kommende skoleår en specialklasserække for normaltbegavede elever, som udviser vanskeligheder i forhold til socialt samspil, kontakt, kommunikation, forestillingsevne samt adfærd og emotionel regulering. Den viden, der skabes gennem arbejdet i de specialiserede tilbud bruges til at udvikle læringsmiljøet i skole og fritid, så flere elever kan trives og udvikle sig inden for almenområdet.

Du har således mulighed for at blive en del af en skole og SFO, hvor vi i fællesskaber arbejder struktureret og vedholdende for at opnår vores vision:
Elever, der går på Antvorskov Skole er med til at videreudvikle og opbygge klimabevidste og socialt bæredygtige og demokratiske samfund, hvor alle oplever sig kompetente, føler sig trygge og som en del af fællesskabet. De er mentalt og fysiske sunde og kan mestre fremtiden i en globaliseret verden, hvor evnen til at indgå i og bidrage til positive fællesskaber er fundamental.

Yderligere arbejder vi med at inddrage elevernes interesser og ønsker i undervisningen og fritid. Vi forholder os aktivt til den pædagogiske udvikling lokalt, nationalt og internationalt. Gennem motiverende, anerkendende og fællesskabende læringsmiljøer arbejder vi for at danne elever med høj faglighed og trivsel, der udnytter deres fulde potentiale.

Vi sætter fokus på kreativitet og innovation, ligesom vi forholder os til muligheder og konsekvenser af ny teknologi og inddrager denne i vores undervisning. Gennem målrettet planlægning og evaluering udvikler vi i fællesskab vores undervisning og læringsmiljøer i skole og SFO.

Nogle af de første opgaver, som du skal prioritere, er at

  • lægge SFO for 0.-2. årgang sammen med SFO for 3. årgang
  • udvikle SFO’en, så der er plads til vores elever fra det specialiserede område

Du bliver en del af skolens samlede ledelse, der ud over dig består af skoleleder samt afdelingslederen for det specialiserede område, mellemformer og 0. årgang samt afdelingslederne for 1.-5. årgang og 6.-9. årgang.

Vi har brug for dig, der aktivt og helhjertet går ind for vores vision og mission og har en stærk profil indenfor arbejdet med fællesskabende læringsmiljøer i både skole og fritid. Du er en synlig leder, der er klar til at møde elever, personale, forældre og eksterne samarbejdspartnere med åbent sind og blik for muligheder. Du ved af erfaring, at en god skole og SFO udvikles i fællesskab. Du skal være med til at sætte retning og sikre følgeskab samtidig med, at du kan arbejde teambaseret i ledelse. I samarbejdet bidrager du med en god portion humor, empati og solid faglighed. Herudover udviser du mod og handlekraft, når beslutninger skal træffes.

Hvad har du med?

Du skal
  • have erfaring som pædagog fra arbejdet med inklusion og fællesskabende læringsmiljøer
  • have en ledelseserfaring, der gør dig i stand til både at have personaleledelse og være faglig leder over teams bestående af flere fagligheder
  • være stærk på relationer, hvor det falder dig naturligt at lytte og medinddrage
  • være faglig velfunderet, men også have et stort positivt drive som facilitator for ny læring i det tværfaglige samarbejde

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Ved ansættelse indhentes straffeattest og børneattest. Ansættelsen vil være betinget af at disse er tilfredsstillende.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2023.

Hvis du vil høre mere

om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Peter Haldor Hansen på telefon 24 61 86 93.

Ansøgningsfrist

  • 16. april 2023

Der vil blive afholdt to samtaler i forbindelse med rekrutteringen.

Ansøgning, CV, og anden relevant dokumentation skal sendes via link i opslaget.


 

Læs mere om jobmuligheder i Slagelse Kommune

Job hos Slagelse Kommune