Spring til...

Undervisere i dansk som andetsprog til Slagelse Sprogcenter

Undervisere i dansk som andetsprog til Slagelse Sprogcenter
Slagelse Sprogcenter søger 2-3 fuldtidslærere til ansættelse pr. 1. august.

Vi søger undervisere til både dag- og aftenundervisning inden for danskuddannelsesområdet samt vores beskæftigelsesrettede aktiviteter. Derudover er vi også særligt interesserede i ansøgere med kompetencer inden for FVU og OBU.

Foruden vores DU-rettede aktiviteter, FVU og OBU søger vi særligt kompetencer, som passer til vores beskæftigelsesrettede forløb. I samarbejde med Jobcentret i Slagelse har vi en række forløb for aktivitetsparate borgere med dansk som andetsprog, som skal flyttes nærmere beskæftigelse.

Undervisningen ligger både i dag- og aftentimer, muligvis i fremtiden også lørdag. Der kan også blive tale om undervisning ude på virksomheder i lokalområdet. Du skal være indstillet på at arbejde 1-2 aftener om ugen. Rammerne for arbejdstiden aftales individuelt.

Om Slagelse Sprogcenter

Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal virksomhed, der refererer til arbejdsmarkedschefen i Center for Arbejdsmarked og Integration. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station. Pt. har sprogcentret 24 medarbejdere og omkring 400 DU-kursister fra ca. 60 nationaliteter.

Vi forventer, at du

  • har en relevant uddannelse enten som lærer med sprog som linjefag eller som bachelor i et sprogfag. Relevant uddannelse og erfaring kan også stamme fra beskæftigelsesområdet
  • er villig til at påbegynde relevant efteruddannelse
  • kan samarbejde under en høj grad af selvledelse
  • kan samarbejde bredt og prioriterer vidensdeling
  • er nysgerrig og udnytter potentialet for læring
  • har IT som en integreret del af din undervisning

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingerne aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Se mere på Slagelse Sprogcenters hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

  • Forstander Martin Krabbe Trolle telefon 29 63 86 24.

Frist

Ansøgningsfrist søndag den 11. juni 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. juni 2023.

Læs mere om jobmuligheder i Slagelse Kommune

Job hos Slagelse Kommune