Spring til...

Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice ansat

Slagelse Kommune har ansat Malene Rask som chef for Kultur, Fritid og Borgerservice fra 1. juli 2023.

Malene har været leder af Kultur, Idræt og Fritid i Slagelse Kommune siden 2021 og konstitueret chef for Kultur, Fritid og Borgerser-vice siden 1. april 2023.

45-årige Malene Rask er fra 1. juli ansat som chef for Kultur, Fritid og Bor-gerservice i Slagelse Kommune. Malene har siden 2021 været leder og konstitueret chef i Slagelse Kommune, og inden da kom hun fra en chefstilling i Odense Kommune, og hun har i en årrække varetaget forskellige lederstillinger med fokus på udvikling af især ældre- og sundhedsområdet.

Erfaring fra området og foreningsmenneske

- Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Malene som chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, da Malenes erfaring og kompetencer passer godt ind i ambitionerne for kultur-, fritids- og borgerserviceområdet i Slagelse Kommune. Sammen med områdets mange dygtige medarbejdere skal hun udvikle og skabe bevægelse i et stærkt og aktivt kultur- og fritidsliv, så flere børn, voksne og ældre bliver en del af kultur- og fritidslivet. Samtidig bliver hun også en aktiv medspiller i det tværfaglige samarbejde i organisationen, som skal fremme og udvikle børn og unges trivsel og læring. En væsentlig opgave bliver også at understøtte driften og udviklingen på biblioteks- og i borgerserviceområdet. Malene er selv et udpræget foreningsmenneske, og hun har derfor også den helt rigtige og nødvendige respekt for de mange ildsjæle og frivillige kræfter, som er en stor del af kultur- og fritidslivet i kommunen, siger direktør for Børn, Unge og Kultur Marianne Stentebjerg.

Malene er uddannet Cand.scient. i Idræt/Sundhed og human ernæring fra SDU/KU. Hun bor i Odense med mand og tre sønner, og hun er tidligere volleyballspiller på eliteniveau, hvor hun har været med til at vinde flere DM-guldmedaljer.

Kultur-, Fritids- og borgerserviceområdet spiller en central rolle

- Kultur-, fritids- og borgerserviceområdet har rigtig meget at byde på i Slagelse Kommune. Det har jeg selv oplevet gennem de år, jeg har været ansat, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejde med de mange dygtige medarbejdere, ledere og frivillige, som er på hele området. Jeg ser frem til, at vi sammen skal realisere nogle af de fælles ambitioner, vi har for udvikling af områderne, så de fortsat kan spille en central rolle for både borgere, foreninger, ildsjæle og turister, siger chef for Kultur, Fritid og Borgerservice Malene Rask.

Flere oplysninger

  • Direktør for Børn, Unge og Kultur Marianne Stentebjerg
    Tlf. 24 25 96 45
    Mail: maristen@slagelse.dk

  • Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice Malene Rask
    20 37 90 14
    Mail: malcl@slagelse.dk