Spring til...

Korsør får 4,5 mio. kr. til højvandssikring

Højvandssikringen af Korsør bymidte har fået tilsagn om 4,5 mio. kr. i støtte fra statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Dermed har de berørte lodsejere udsigt til at projektet bliver billigere for dem

Højvandssikringsprojektet, som skal beskytte Korsør bymidte mod oversvømmelser og stormflod i fremtiden, er et af 10 kystbeskyttelsesprojekter, som har fået tilsagn om støtte fra statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Korsør har fået tilsagn og 4,5 mio. kr., hvilket svarer til knap. 20 procent af den forventede anlægssum. Dermed er der udsigt til at lodsejerne i det berørte område også kan slippe lidt billigere.

- Klimaforandringerne vil give større risiko for højvande og oversvømmelser i fremtiden og her ligger Korsør udsat. Vi har en fælles interesse i at beskytte Korsør mod højvande. Kommunen bidrager, og derudover er det ejere af fast ejendom i området, som skal være med til at betale for det. Derfor er jeg glad for, at vi har fået tilsagn om støtte til projektet, så den samlede regning for ejere i området bliver mindre, siger Jørgen Grüner (F), formand for Klima- og Miljøudvalget. 

Staten har i forvejen udpeget Korsør som et af 10 steder i Danmark, hvor der er størst risiko for oversvømmelser, og forventningen er, at med klimaforandringerne bliver risikoen kun større i de kommende år. Derfor har man siden 2020 arbejdet på et højvandssikringsprojekt i Korsør bymidte. Visionen for højvandssikringsprojektet er - udover at det skal beskytte Korsør mod oversvømmelser – at det også skal være med til at skabe en attraktiv havnefront med opholdspladser og oplevelser, der styrker bylivet samtidig med, at projektet skal være med til at knytte bymidte og havn bedre sammen.

- Højvandssikringen skal være en løftestang for hele Korsør by. Vores vision er, at højvandssikringen skal være en integreret del af Korsørs havnefront, som både skal sikre byen mod højvande samtidig med, at det også skal være med til at skabe en levende havnefront, hvor folk har lyst til at opholde sig, når der ikke er uvejr på vej, siger Jørgen Grüner.

Højvandssikringen vil beskytte ca. 700 ejendomme i Korsør bymidte. Lige nu arbejder Slagelse Kommunes rådgiver på at gøre projektforslaget færdigt, og derefter skal det behandles politisk. Efterfølgende vil der være en myndighedsbehandling, som også indbefatter en offentlig høring. Forventningen er, at selve byggeriet af højvandssikringen kan ske i løbet af 2024.

Tidligere har de tre kystbeskyttelsesprojekter i Halsskov også fået til støtte for samlet ca. 4,7 mio. kr.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grüner
    Tlf. 92 43 82 28