Spring til...

Trygfonden støtter ny indsats, som skal få flere ældre ind i fællesskaber

Slagelse Kommune, Center for Sundhed og Ældre, har modtaget 902.500 kr. fra Trygfonden til en indsats, som skal få flere ældre ind i fællesskaber. Indsatsen løber i 2023 og 2024 og skal være med til at skabe flere gode leveår med høj livskvalitet til borgere, som er 65+ i Slagelse Kommune ved hjælp af frivillighed og fællesskaber

Mental Sundhed handler om at trives og fungere godt i hverdagen. For at styrke den mentale sundhed og trivsel er Slagelse Kommune med i partnerskabet ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra tre huskeregler, som er med til at forbedre den mentale sundhed nemlig; Gør noget aktivt - Gør noget sammen - Gør noget meningsfyldt.

Takket være midler fra Trygfonden vil Slagelse Kommune igangsætte nye tilbud til borgere 65+ ved hjælp af 85 kommende frivillige instruktører, der bliver uddannet som ABC-ambassadører af kommunens folkesundhedsenhed. Ambassadørerne skal være med til at arbejde med mental trivsel og hjælpe endnu flere ældre til at trives i hverdagen.

Aktiviteter der skaber fysisk og mental sundhed

- Der bliver flere og flere ældre i samfundet, og derfor er der også behov for indsatser, der sikrer, at de ældre kan mestre at klare sig selv i hverdagen, har et godt fysisk og mentalt helbred, og lever det liv de gerne vil leve. Derfor vil vi med indsatsen løfte frivilligheden og fællesskaberne i Slagelse Kommune med aktiviteter, der skaber fysisk og mental sundhed for både de frivillige og de ældre, siger afdelingsleder i Folkesundhed Heidi Hjort Kjelgaard.


Nogle af de aktiviteter, som skal sættes i gang og udbredes rundt om i kommunen, er bl.a. bolignære motionstilbud, naturmotion, rekruttering af aktivitetsvenner til demente, spisegrupper med måltidsværter og New Age Kurling på plejecentre. I støtten fra Trygfonden er også midler til en tovholder for indsatsen, som skal opsøge, rekruttere og understøtte de frivillige i ABC for mental sundhed i samarbejde med kommunens folkesundhedsenhed. Et arbejde som nuværende aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune Bente Nørgaard ser frem til at tage hul på i det nye år.

Fællesskabers betydning for trivsel i hverdagen

- Jeg ser meget frem til at forsætte arbejdet med at få flere ældre ind i fællesskaber i 2023 og 2024. Gennem min nuværende stilling som aktivitetskonsulent ser jeg dagligt, hvilken stor forskel det gør for de ældre at være del af et fællesskab, og hvilken betydning det har for deres trivsel og livskvalitet. Derfor er jeg også rigtig glad og stolt over, at Trygfonden har valgt at imødekomme vores ansøgning. Vi forventer, at omkring 800 seniorer vil få glæde af Slagelse Kommunes nye indsats, enten som deltagere, som instruktører eller som medlemmer af kommende arbejdsgrupper og uorganiserede fællesskaber, siger aktivitetskonsulent Bente Nørgaard.

Flere oplysninger

  • Afdelingsleder i Folkesundhed Heidi Hjort Kjelgaard
    Tlf. 24 83 23 63
    Mail hekje@slagelse.dk