Afskedigelser

Hvis det bliver nødvendigt

Hvis du skal foretage afskedigelser, kan vi vejlede dig om de muligheder, der er for at stille de opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation.

Kontakt os på:

  • Tlf. 2911 4200
  • E-mail: virksomhedsservice@slagelse.dk

Særlig varslingspulje i 2021

Der er iværksat en særlig varslingspulje i 2021, hvor der kan ydes tilskud til en hurtig og aktiv indsats til medarbejdere, der rammes af afskedigelser i mindre virksomheder, og til virksomhedsejere ved hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed.

Der skal være tale om mindre virksomheder indenfor coronaramte erhverv, forstået som erhverv, som direkte eller indirekte er ramt af følgerne af covid-19. Mindre virksomheder defineres som en virksomhed med mindre end 20 ansatte på et arbejdssted (p-nummer).

Større afskedigelser generelt

Ved behov for vejledning i forbindelse med større afskedigelser, bedes du kontakte Arbejdsmarkedskontor Øst på:

Det gælder for virksomheder med mindst 20 ansatte, som skal afskedige mindst 50 %.