Afskedigelser

Hvis det bliver nødvendigt

Hvis du skal foretage afskedigelser, kan vi vejlede dig om de muligheder, der er for at stille de opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation.

Kontakt os på:

  • Tlf. 2911 4200
  • E-mail: virksomhedsservice@slagelse.dk

Større afskedigelser

Ved behov for vejledning i forbindelse med større afskedigelser, bedes du kontakte Arbejdsmarkedskontor Øst på:

Det gælder for virksomheder med mindst 20 ansatte, som skal afskedige mindst 50 %.