Handicap (medarbejdere og ledige)

Vejledning og støtte

Din virksomhed kan få vejledning om de handicapkompenserende ordninger, som kan bruges til fastholdelse på arbejdsmarkedet og ved ansættelse af personer, der har langvarig eller kronisk sygdom/handicap. 

De kompenserende ordninger

  • Personlig assistance (PA); arbejdsmæssigt og under efter- og videreuddannelse
  • Arbejdspladsindretning; bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
  • §-56-aftale (refusion fra første sygedag)
  • Isbryderordningen; ansættelse med løntilskud for nyuddannede med et handicap
  • Fortrinsadgang til offentlige stillinger

 

Siden er sidst opdateret 21. september 2021