Handicap (medarbejdere og ledige)

Vejledning og støtte

Din virksomhed kan få vejledning om de handicapkompenserende ordninger, som kan bruges til blandt andet fastholdelse og integration på arbejdsmarkedet.

De kompenserende ordninger

  • Personlig assistance; arbejdsmæssigt og under efter- og videreuddannelse
  • Arbejdspladsindretning; bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
  • Isbryderordningen; ansættelse med løntilskud for nyuddannede med et handicap
  • Fortrinsadgang til offentlige stillinger

 

Siden er sidst opdateret 8. maj 2019