Integration

Alle virksomheder kan bidrage til integrationsindsatsen

Ved rekruttering af flygtninge kan alle virksomheder bidrage til integrationsindsatsen.

Integration og Netværk hjælper flygtninge (integrationspersoner) og virksomheder med at finde hinanden. Vi formidler kontakten mellem 

  • virksomheder der efterspørger flygtninge som arbejdskraft og/eller
  • virksomheder der gerne vil bidrage til integrationen af flygtninge.

Virksomheder der har behov for arbejdskraft, eller som har mulighed for at hjælpe en flygtning, er velkomne til at kontakte Integration og Netværk for en uforpligtende dialog med:

Der er mere information om Slagelse Kommunes integrationsindsats samt Integration og Netværk på følgende link: