CSR People Prize

Overrækkes af H.K.H. Prins Joachim

Videnshuset Cabi, med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, uddeler den prestigefyldte pris CSR People Prize.

CSR står for Corporate Social Responsibility, som betyder Virksomheders Samfundsansvar.

Alle virksomheder, der tager socialt ansvar ved at have fokus på medarbejdertrivsel og forebyggelse, og/eller virksomheder, der indsluser og fastholder mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, kan indstilles til prisen.

CSR People Prize uddeles i to kategorier:

  • Mindre virksomheder med færre end 100 ansatte
  • Store virksomheder med flere end 100 ansatte
  • CSR People Særpris

En virksomhed kan også indstille sig selv.

Hvert år indstiller Virksomhedsservice på vegne af Jobcenter Slagelse - og sammen med Slagelse Erhvervscenter - et antal virksomheder til prisen.

Læs mere om

eller kontakt Partnerskabssekretariatet på tlf. 5857 4203

Foto: Logistikkompagniet, som vandt prisen i 2016

Siden er sidst opdateret 9. marts 2022