Fleksjob

Ansæt en person i fleksjob - enkelt og fleksibelt

Personer, der er visiteret til fleksjob, kan have en arbejdsevne på ned til to timer om ugen. Det kan skyldes både fysiske og psykiske begrænsninger.

Man kan oprette et fleksjob indenfor alle områder, funktioner og stillingstyper og i både offentlige og private virksomheder.

Når I ansætter en fleksjobber, sker det på de samme vilkår som alle andre medarbejdere.

Beregning af løn for fleksjobbere

Inden I ansætter en fleksjobber, vurderer Jobcenteret, i hvor mange timer og med hvilken intensitet, fleksjobberen kan arbejde. Vores vurdering danner grundlag for lønaftalen mellem jeres virksomhed og fleksjobberen.

  • Hvis fleksjobberen f.eks. kan arbejde 10 timer om ugen, men kun med 50 % intensitet, skal jeres virksomhed betale for 5 timers arbejde.
  • Hvis fleksjobberen f.eks. kan arbejde 7 timer om ugen med 100 % intensitet, skal jeres virksomhed betale for 7 timer.

Ansættelsesvilkår

Fleksjobbere er som udgangspunkt omfattet af den overenskomst, der gælder for området og den lovgivning, der i øvrigt gælder for lønmodtagere.

Hvis der ikke findes en overenskomst for området, fastsætter I løn- og arbejdsvilkår sammen med fleksjobberen. Hvis der er en sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den.

Hvis en fleksjobber udfører funktionærarbejde, men arbejder 8 timer eller mindre om ugen, skal personen ansættes på funktionærlignende vilkår. Det vil sige, at funktionærlovens vilkår gælder.