Socialøkonomisk virksomhed

Etablere, drive og udvikle socialøkonomisk virksomhed

Vi ønsker, at det skal være let og attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder og initiativer i vores område. Der er etableret en socialøkonomisk enhed, som du er velkommen til at kontakte med din idé - her er mulighed for dialog og hjælp til at komme videre.

Der er vedtaget en Strategi og Udmøntningsplan for socialøkonomi, som dækker frem til 2020. Du kan finde Strategi og Udmøntningsplanen i faktaboksen.

Du er velkommen til at kontakte mig.

Fakta
 • Mød socialøkonomi i Slagelse Kommune

  Overblik over socialøkonomiske virksomheder og initiativer:

  Der er en bred vifte af socialøkonomiske virksomheder og initiativer til stede i vores geografi.

  Du er velkommen til at kontakte dem vedr. køb, samarbejde og besøg:

  Registrerede socialøkonomiske virksomheder:

  • Botræningen Magleby er botræning for unge i alderen 16-25 år. Der er mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Botræningen Magleby er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • CSRnext leverer psykologydelse og anvender en del
   af deres overskud til investering i forebyggende initiativer for udsatte børn og unge. CSRnext er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014

  • Den Interne Skole tilbyder specialundervisning og pædagogiske dagbehandling for børn og unge i grundskolealderen. Der er mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob som køkkenmedhjælper i skolens køkken, som ejendomsservicetekniker eller indenfor rengøring. Den Interne Skole er en registeret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • FriRUM LAB skaber innovation og kreativitet med børn og voksne og har en samarbejdsaftale med Vestsjælland Centeret. FriRumLab er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014

  • Golfstrømmen er et socialpædagogisk opholdssted. Der er mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob indenfor f.eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Golfstrømmen er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Magleby Skolecenter tilbyder STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov i aldersgruppen 16-25 år. Gennem to virksomheder Byens Auto og MagleByg er der mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob indenfor autobranchen, byggebranchen og grøn service. Magleby Skolecenter er en registeret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Manden og Konen har en magisk foodtruck, hvor du tilbydes nytænkt street food. Manden og Konen er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Mina Støtte/Kontakt er et støttekontakt korps der støtter den unge i og udenfor hjemmet. Støttekontakt korpset er tilgængelig i 24/7 timer. Erfaringen er at målgruppen bliver mere udsat udenfor normale åbningstider. Mina Støtte/Kontakt arbejder også med Boligsociale indsatser. Her kan nævnes “Den digitale Ressourcebank” som er udviklet sammen med A. P. Møller fonden og Slagelse Kommune. Projektet arbejder for at støtte udsatte unge med at gennemføre 9. klasse eller en ungdomsuddannelse. Der er gennemført 70 forløb, der alle har opnået gode resultater. Der er 45 frivillige med mange forskellige kompetencer tilknyttet initiativet som understøtter unge. Mina Støtte/Kontakt er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Musholm ferie,- sport- og konferencecenter tilbyder ophold for personer med og uden handicap.
   Musholm er sat i verden af Muskelsvindfonden og er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Sumak producerer mad med afsæt i mormor traditionen og med inspiration fra andre verdensdele. Sumak har en samarbejdsaftale med BoligKorsør om løsning af opgaver og Sumak driver café i Kvarterhuset, Motalavej. Sumak er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Søholt er et socialpædagogisk opholdssted. Der er mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Søholt er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • VeteranHaven er en naturhave som er under udvikling, i et fællesskab mellem frivillige, personer i forløb og ansatte. VeteranHaven har en samarbejdsaftale med Sund og Bælt omkring løsning af opgaver på Sprogø og med Gerlev Idrætshøjskole omkring løsning i Gerlev. VeteranHaven er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  Socialøkonomiske initiativer:

  • Affald Plus arbejder for genbrug og genanvendelse og for samtidig at skabe effektiv energi ud af resten til gavn for den enkelte, samfundet og miljøet.

  • Cafe Chufa driver cafe i Multihuset på Ærøvej som er et aktiv samlingssted for områdets beboere. Her kan du opleve sund og spændende mad i cafeen, ud af huset eller som frokostordning.  Cafe Chufa har en samarbejdsaftale med Slagelse Boligselskab og FOB.

  • Ehlers og Schaeffer er en socialpædagogisk mentorvirksomhed som yder råd, vejledning og støtte til børn, unge og familier. Her arbejdes f. eks. med støtte i hjemmet, familiebehandling, støtte til borgere med psykosociale udfordringer samt med personlig afgrænsning og selvindsigt. 

  • Kirkens Korshær har i kraft af en donation udviklet en ny generation af varmestue med socialøkonomisk indspil. Kirkens Korshær har samarbejdsaftaler med lokale fødevarevirksomheder om donation af fødevarer.

  • Konfus Collective er et kunstnerisk fællesskab som skaber rum for kunst, events og design som udfordrer plejer, majoriteten og samfundsnormen.  Konfus Collective har fokus på inddragelse, invitation og medskabelse i forhold til sin omverden. I Konfus Collective er der fokus på bæredygtighed, omtanke og udøvelse af frihed under ansvar. Her er plads til det alternative, det nye, det ufærdige, det utæmmede, det åbne, det provokerende, det uventede, det inspirerende, det udvalgte, det inkluderende, det larmende, det fyldige, det økologiske, det miljøvenlige og det genbrugelige.

  • Korsør Bykontor giver informationer til borgere, tilflyttere og turister om begivenheder i byen og lokalområdet via kontoret, hjemmeside og Facebook. Korsør Bykontor understøtter og koordinerer netværk mellem foreninger og ildsjæle.

  • Liselund er et kursus- og mødested som tilbyder rammer med afsæt i værdierne fra traditionerne i højskolerne

  • Mina Huset er et socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 15-23 år. Mina Huset har fokus på den sidste fase i anbringelsen. Mina Huset arbejder anerkendende, rådgivende og insisterende med den unge og systemet omkring den unge. Mina Huset henvender sig primært til unge, der har en oplevelse af sig selv som udfordret i kraft af lavt selvværd/selvtillid og der også har andre udfordringer f.eks. sociale udfordringer, kriminalitet, misbrugsproblematikker, diagnosticering eller udfordringer ved at fastholde skolegang.

  • Mini Houses tilbyder dig at designe eget legehus, ud fra bredt koncept.
    
  • Pixibixen sælger second hand legetøj og børnetøj og donerer deres overskud til særligt udvalgte initiativer.

  • Stald Kanehøj er en specialiseret rideskole som tilbyder lægehenvist ridefysioterapi og specialtilrettelagt tilbud til institutioner og personer som har brug for hjælp på en rideskole. Stald Kanehøj har 20 heste i forskellige racer og størrelser som er nøje udvalgt til opgaven.

  • Sund og Bælt har indgået en samarbejdsaftale med VeteranHaven om løsning af opgaver på Sprogø. Sund og Bælt arbejder med rekruttering i forhold til samme målgruppe.
    
  • Villa Fjordhøj tilbyder ophold, kursusmuligheder og kuroplevelser i klassisk villa ved vandet.

  Socialøkonomi og frivillighed:

  • By – og Overfartsmuseet i Korsør dækker byens historie med et særligt blik for overfarten. By- og Overfarts museet er en del af initiativet omkring Frivillighed og Socialøkonomi – til glæde og gavn.

  • Danmarks Busmuseum er et arbejdende museum som viser rutebil og bus historien i Danmark gennem de sidste 100 år. Her renoveres f.eks. busser efter klassiske håndværksmæssige principper. Danmarks Busmuseum er en del af initiativet omkring Frivillige og Socialøkonomi – til glæde og gavn.
     
  • Det Gamle Trykkeri er et arbejdende museum hvor der laves bogbinderi og trykkeri efter håndværksmæssige korrekte principper. Det Gamle Trykkeri er en del af initiativet omkring Frivillige og Socialøkonomi – til glæde og gavn.
     
  • Kongegaarden er et regionalt center for kunst og musik. Her er mulighed for afvikling af kunstudstillinger, koncerter og her opbevares Isensteinsamlingen, som Kongegaarden varetager formidling og vedligehold af. Kongegaarden er en del af initiativet omkring Frivillighed og Socialøkonomi – til glæde og gavn.         
 • Den Socialøkonomiske Kommune Pris

  I juni 2018 vandt vi Den Socialøkonomiske Kommunepris. Prisen uddeles af nogle af landets førende socialøkonomiske virksomheder - Grennessminde, Specialisterne og Glad Fonden. Prisen er givet med følgende begrundelse: “Slagelse Kommune viser, at en strategisk satsning på socialøkonomi tager tid og kræver grundighed. Slagelse har vist viljen til at sætte sig ind i fordelene ved registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder og vejledt eksisterende virksomheder om forretningsmodellen og fordelen ved partnerskaber. Kommunens indsats er forbilledlig” udtaler Hanne Danielsen, adm. direktør, Grennessminde og medlem af priskomitéen.

  John Dyrby Paulsen (A): Vi er utroligt stolte af at modtage prisen som årets socialøkonomiske kommune 2018. Vi har i tre år arbejdet fokuseret med socialøkonomi, og prisen er et håndgribeligt tegn på, at vi gør det rigtigt godt. I fremtiden står vi overfor nogle store udfordringer på velfærdsområderne, som kræver en indsats på flere fronter. Det kræver nytænkning og tæt samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. De socialøkonomiske værktøjer giver os netop rum til dette, med det klare fokus på at hjælpe udsatte grupper lokalt og på at løfte virksomhedernes sociale bundlinje.

  Prisen uddeles på Folkemødet på Bornholm og nomineringen hviler på følgende kriterier:

  Kommunen skal have:

  • Udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet
  • Etableret gode lokale rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder
  • Arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs af kommunen
  • Udvist mod til at eksperimentere og nytænkt socialøkonomi i en lokal kontekst
 • Samarbejdspartnere

  I din opstart af socialøkonomisk virksomhed kan du få brug for hjælp og inspiration. Vi har derfor sammensat et bud på samarbejdspartnere som gerne bidrager og vil du gerne have en introduktion kan du kontakte Vibeke:

  Bank:

  • Sparekassen Sjælland

  Puljer og Ansøgninger:

  • Landudvikling Slagelse

  Faglige organisationer med ansættelseskontrakter nu og overenskomster på sigt:

  • Dansk Metal
  • FOA
  • 3F

  For andre specialister til iværksættere:

  •  Erhvervscenteret
 • Hvad er socialøkonomi?

  En socialøkonomisk virksomhed har typisk en flerbenet forretningsmodel og arbejder med flere bundlinjer. Udgangspunktet er typisk at socialøkonomiske virksomheder producerer ydelser eller produkter til kunder og på den anden side ansættes og opkvalificeres mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

  I januar 2015 blev det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrering af socialøkonomisk virksomhed. I loven defineres en socialøkonomisk virksomhed gennem 5 kriterier. En socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved at:

  • have et socialt formål
  • være erhvervsdrivende
  • være uafhængig af det offentlige
  • være inddragende og ansvarlig i sit virke og
  • have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat

  Se Lov om registrering af socialøkonomisk virksomhed for uddybende information.

  En socialøkonomisk virksomhed skal overholde rimelighedskravet.

 • Strategi for socialøkonomi

  Slagelse Kommune har understøttet udvikling af socialøkonomiske virksomheder og initiativer gennem de sidste år og har haft glæde af den socialøkonomiske DNA som sætter dagsordenen omkring samarbejdet på tværs af sektorer – til fælles glæde og gavn.    

  Slagelse Kommune har derfor udarbejdet en strategi for socialøkonomi under overskriften ”Lokal socialøkonomi”. I udvikling af socialøkonomiske virksomheder og initiativer tages der afsæt i lokale styrker, muligheder og udfordringer. I udviklingen af forretningsmodeller for socialøkonomiske virksomheder og initiativer er der fokus på en bred og integreret værditilvækst.

  I et socialøkonomisk perspektiv kan tilgangen derfor forstås som: flere bundlinjer, princippet om ”Shared value” eller symbiotisk virke. 

  Gennem socialøkonomiske virksomheder og initiativer vil vi sætte fokus på at skabe deltidsjob til mennesker, som gerne vil arbejde, men af forskellige grunde ikke har mange chancer for at få det første fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Se vores strategi og politiske overvejelser på Dagsordenportalen

 • Udmøntningsplan for socialøkonomi

  Udmøntningsplanen skal ses i sammenhæng med strategien. Udmøntningsplanen tager over, hvor strategien slutter. Udmøntningsplanen sætter fokus på indsatserne i praksis og på indsatsernes grundlag. Udmøntningsplanen sætter fokus på opfølgning og praktik.

  Der afrapporteres omkring job og samarbejdsaftaler medio året. Og ved hver årsskifte laves en fuld afrapportering.

  Se vores udmøntningsplan og politiske overvejelser på Dagsordenportalen

 • Årsrapport for socialøkonomi

  Hvert år udarbejdes en årsrapport som viser fremdriften i forhold til strategi og udmøntningsplan – og giver indsigt i området.

  Årsrapporten udarbejdes i et samarbejde mellem virksomheder, initiativer og den socialøkonomiske enhed. Rapporten fremlægges både i Erhvervs- og Teknik udvalget og i Social- og beskæftigelsesudvalget.

  Du er velkommen til at se nærmere på indholdet:

Siden er sidst opdateret 16. marts 2020