Socialøkonomiske virksomheder

At etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder og initiativer i vores kommune

Vi ønsker, at det skal være let og attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder og initiativer i vores område.

Vi har etableret en socialøkonomisk enhed, som du er velkommen til at kontakte med din idé - her er mulighed for dialog og hjælp til at komme videre.

Der er vedtaget en ny strategi for socialøkonomi, som hedder "Det handler om mennesker" og som dækker frem til 2025. Du kan finde strategien i faktaboksen.

Du er velkommen til at kontakte os.

Fakta
 • Mød socialøkonomi i Slagelse Kommune

  Overblik over socialøkonomiske virksomheder og initiativer:

  Der er en bred vifte af socialøkonomiske virksomheder og initiativer til stede i vores geografi.

  Du er velkommen til at kontakte dem vedr. køb, samarbejde og besøg:

  Registrerede socialøkonomiske virksomheder:

  • Botræningen Magleby er botræning for unge i alderen 16-25 år. Der er mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Botræningen Magleby er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • CSRnext leverer psykologydelse og anvender en del
   af deres overskud til investering i forebyggende initiativer for udsatte børn og unge. CSRnext er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014

  • Den Interne Skole tilbyder specialundervisning og pædagogiske dagbehandling for børn og unge i grundskolealderen. Der er mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob som køkkenmedhjælper i skolens køkken, som ejendomsservicetekniker eller indenfor rengøring. Den Interne Skole er en registeret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • FriRUM LAB skaber innovation og kreativitet med børn og voksne og har en samarbejdsaftale med Vestsjælland Centeret. FriRumLab er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014

  • Golfstrømmen er et socialpædagogisk opholdssted. Der er mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob indenfor f.eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Golfstrømmen er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Magleby Skolecenter tilbyder STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov i aldersgruppen 16-25 år. Gennem to virksomheder Byens Auto og MagleByg er der mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob indenfor autobranchen, byggebranchen og grøn service. Magleby Skolecenter er en registeret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Mina Støtte/Kontakt er et støttekontakt korps der støtter den unge i og udenfor hjemmet. Støttekontakt korpset er tilgængelig i 24/7 timer. Erfaringen er at målgruppen bliver mere udsat udenfor normale åbningstider. Mina Støtte/Kontakt arbejder også med Boligsociale indsatser. Her kan nævnes “Den digitale Ressourcebank” som er udviklet sammen med A. P. Møller fonden og Slagelse Kommune. Projektet arbejder for at støtte udsatte unge med at gennemføre 9. klasse eller en ungdomsuddannelse. Der er gennemført 70 forløb, der alle har opnået gode resultater. Der er 45 frivillige med mange forskellige kompetencer tilknyttet initiativet som understøtter unge. Mina Støtte/Kontakt er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Musholm ferie,- sport- og konferencecenter tilbyder ophold for personer med og uden handicap.
   Musholm er sat i verden af Muskelsvindfonden og er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Sumak producerer mad med afsæt i mormor traditionen og med inspiration fra andre verdensdele. Sumak har en samarbejdsaftale med BoligKorsør om løsning af opgaver og Sumak driver café i Kvarterhuset, Motalavej. Sumak er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • Søholt er et socialpædagogisk opholdssted. Der er mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring. Søholt er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  • VeteranHaven er en naturhave som er under udvikling, i et fællesskab mellem frivillige, personer i forløb og ansatte. VeteranHaven har en samarbejdsaftale med Sund og Bælt omkring løsning af opgaver på Sprogø og med Gerlev Idrætshøjskole omkring løsning i Gerlev. VeteranHaven er en registreret socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr. 711 af 25.6.2014.

  Socialøkonomiske initiativer:

  • Affald Plus arbejder for genbrug og genanvendelse og for samtidig at skabe effektiv energi ud af resten til gavn for den enkelte, samfundet og miljøet.

  • Kirkens Korshær har i kraft af en donation udviklet en ny generation af varmestue med socialøkonomisk indspil. Kirkens Korshær har samarbejdsaftaler med lokale fødevarevirksomheder om donation af fødevarer.

  • Konfus Collective er et kunstnerisk fællesskab som skaber rum for kunst, events og design som udfordrer plejer, majoriteten og samfundsnormen.  Konfus Collective har fokus på inddragelse, invitation og medskabelse i forhold til sin omverden. I Konfus Collective er der fokus på bæredygtighed, omtanke og udøvelse af frihed under ansvar. Her er plads til det alternative, det nye, det ufærdige, det utæmmede, det åbne, det provokerende, det uventede, det inspirerende, det udvalgte, det inkluderende, det larmende, det fyldige, det økologiske, det miljøvenlige og det genbrugelige.

  • Korsør Bykontor giver informationer til borgere, tilflyttere og turister om begivenheder i byen og lokalområdet via kontoret, hjemmeside og Facebook. Korsør Bykontor understøtter og koordinerer netværk mellem foreninger og ildsjæle.

  • Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske højskoletradition og blev i 2021 den ene af i alt blot fire folkehøjskoler for seniorer i Danmark. Liselund hviler på en historie som strækker sig 100 år tilbage, her er plads til samvær og samtale.
   Ud over at være højskole er Liselund også et kursus- og mødested.

  • Mina Huset er et socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 15-23 år. Mina Huset har fokus på den sidste fase i anbringelsen. Mina Huset arbejder anerkendende, rådgivende og insisterende med den unge og systemet omkring den unge. Mina Huset henvender sig primært til unge, der har en oplevelse af sig selv som udfordret i kraft af lavt selvværd/selvtillid og der også har andre udfordringer f.eks. sociale udfordringer, kriminalitet, misbrugsproblematikker, diagnosticering eller udfordringer ved at fastholde skolegang.
    
  • Stald Kanehøj er en specialiseret rideskole som tilbyder lægehenvist ridefysioterapi og specialtilrettelagt tilbud til institutioner og personer som har brug for hjælp på en rideskole. Stald Kanehøj har 20 heste i forskellige racer og størrelser som er nøje udvalgt til opgaven.

  • Sund og Bælt har indgået en samarbejdsaftale med VeteranHaven om løsning af opgaver på Sprogø. Sund og Bælt arbejder med rekruttering i forhold til samme målgruppe.

  Socialøkonomi og frivillighed:

  • By – og Overfartsmuseet i Korsør dækker byens historie med et særligt blik for overfarten. By- og Overfarts museet er en del af initiativet omkring Frivillighed og Socialøkonomi – til glæde og gavn.

  • Danmarks Busmuseum er et arbejdende museum som viser rutebil og bus historien i Danmark gennem de sidste 100 år. Her renoveres f.eks. busser efter klassiske håndværksmæssige principper. Danmarks Busmuseum er en del af initiativet omkring Frivillige og Socialøkonomi – til glæde og gavn.
     
  • Kongegaarden er et regionalt center for kunst og musik. Her er mulighed for afvikling af kunstudstillinger, koncerter og her opbevares Isensteinsamlingen, som Kongegaarden varetager formidling og vedligehold af. Kongegaarden er en del af initiativet omkring Frivillighed og Socialøkonomi – til glæde og gavn.         
 • Samarbejdspartnere

  I din opstart af socialøkonomisk virksomhed eller initiativ, kan du få brug for hjælp og inspiration. Vi har derfor sammensat et bud på samarbejdspartnere som gerne bidrager, og har du brug for en introduktion er du velkommen til at kontakte os:

  Bank:

  • Sparekassen Sjælland

  Puljer og Ansøgninger:

  Faglige organisationer med ansættelseskontrakter nu og overenskomster på sigt:

  • Dansk Metal
  • FOA
  • 3F

  Andre samarbejdspartnere:

 • Hvad er socialøkonomi?

  En socialøkonomisk virksomhed har typisk en flerbenet forretningsmodel og arbejder med flere bundlinjer. Udgangspunktet er typisk at socialøkonomiske virksomheder producerer ydelser eller produkter til kunder og på den anden side ansættes og opkvalificeres mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

  I januar 2015 blev det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed jf. Lov om registrering af socialøkonomisk virksomhed. I loven defineres en socialøkonomisk virksomhed gennem 5 kriterier. En socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved at:

  • have et socialt formål
  • være erhvervsdrivende
  • være uafhængig af det offentlige
  • være inddragende og ansvarlig i sit virke og
  • have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat

  Se Lov om registrering af socialøkonomisk virksomhed for uddybende information.

  En socialøkonomisk virksomhed skal overholde rimelighedskravet.

 • Strategi for socialøkonomi

  Vi understøtter udvikling af socialøkonomiske virksomheder og initiativer og har haft glæde af den socialøkonomiske DNA som sætter dagsordenen omkring samarbejdet på tværs af sektorer – til fælles glæde og gavn.

  Vi har derfor udarbejdet en strategi for socialøkonomi under overskriften ”Det handler om mennesker”, som dækker perioden 2022-2025.

  I udvikling af socialøkonomiske virksomheder og initiativer tages der afsæt i lokale styrker, muligheder og udfordringer og der er fokus på en bred og integreret værditilvækst.

  I et socialøkonomisk perspektiv kan tilgangen derfor forstås som: flere bundlinjer, princippet om ”Shared value” eller symbiotisk virke. 

  Gennem socialøkonomiske virksomheder og initiativer vil vi sætte fokus på at skabe deltidsjob til mennesker, som gerne vil arbejde, men af forskellige grunde ikke har mange chancer for at få det første fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Se den vedtagne strategi "Det handler om mennesker":

   

 • Årsrapport for socialøkonomi

  Der udarbejdes en årsrapport som viser fremdriften i forhold til strategien som giver indsigt i området.

  Årsrapporten udarbejdes i et samarbejde mellem virksomheder, initiativer og den socialøkonomiske enhed. Rapporten fremlægges i Erhvervs-  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

  Du er velkommen til at se nærmere på indholdet - rapporten dækker 2019-2020:

 • Den Socialøkonomiske Kommune Pris

  I juni 2018 vandt vi Den Socialøkonomiske Kommunepris. Prisen uddeles af nogle af landets førende socialøkonomiske virksomheder - Grennessminde, Specialisterne og Glad Fonden. Prisen er givet med følgende begrundelse: “Slagelse Kommune viser, at en strategisk satsning på socialøkonomi tager tid og kræver grundighed. Slagelse har vist viljen til at sætte sig ind i fordelene ved registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder og vejledt eksisterende virksomheder om forretningsmodellen og fordelen ved partnerskaber. Kommunens indsats er forbilledlig” udtaler Hanne Danielsen, adm. direktør, Grennessminde og medlem af priskomitéen.

  John Dyrby Paulsen (A): Vi er utroligt stolte af at modtage prisen som årets socialøkonomiske kommune 2018. Vi har i tre år arbejdet fokuseret med socialøkonomi, og prisen er et håndgribeligt tegn på, at vi gør det rigtigt godt. I fremtiden står vi overfor nogle store udfordringer på velfærdsområderne, som kræver en indsats på flere fronter. Det kræver nytænkning og tæt samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. De socialøkonomiske værktøjer giver os netop rum til dette, med det klare fokus på at hjælpe udsatte grupper lokalt og på at løfte virksomhedernes sociale bundlinje.

  Prisen uddeles på Folkemødet på Bornholm og nomineringen hviler på følgende kriterier:

  Kommunen skal have:

  • Udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet
  • Etableret gode lokale rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder
  • Arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs af kommunen
  • Udvist mod til at eksperimentere og nytænkt socialøkonomi i en lokal kontekst
Siden er sidst opdateret 6. juli 2022