Sygemeldte medarbejdere

Din medarbejder kan tage overhalingssporet tilbage i job efter sygdom ved at benytte Fast track

Du og din medarbejder har oftest en tydelig fornemmelse af, om en sygemelding risikerer at vare i mere end 8 uger, og gør den det, kan der søges om Fast Track.

Frivillig ordning

Både du og din medarbejder kan søge om Fast Track, som egentlig bare betyder tidlig opfølgning. I skal begge være enige om Fast Track, da det er en helt frivillig ordning, som I ikke er forpligtet til.

En tidlig opfølgning giver Jobcenteret en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Jobcenteret kan allerede senest 2 uger efter, at der er søgt om denne ordning tilbyde en samtale, hvor vi sammen lægger ”den gode plan” for din medarbejders tilbagevenden i job.

Sygemeldingen kan enten omhandle stress, ulykke eller en alvorlig diagnose.

Du som arbejdsgiver kan inden for de første 5 uger anmode Jobcentret om at iværksætte Fast Track.

Anmodningen sker via NemRefusion med udgangspunkt i nedenstående tre spørgsmål omkring den sygemeldtes mulighed for at arbejde.

Sådan søger du som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du ud fra tre spørgsmål oplyse jobcenteret om sygdommens betydning for at arbejde:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?

Din anmodning skal sendes direkte til Jobcenteret via NemRefusion på virk.dk - samtidig bliver der automatisk afsendt et underretningsbrev til din sygemeldte medarbejder.

Brevet orienterer om din anmodning om Fast Track. Både den sygemeldte medarbejder og du som arbejdsgiver skal være enige om Fast Track. Du vil blive kontaktet af fastholdelseskonsulenten for en drøftelse, under forudsætning af godkendelse om Fast Track fra Jobcenteret.

Siden er sidst opdateret 21. september 2021