Aftale for selvstændige erhvervsdrivende

Mulighed for sygedagpenge fra første sygedag

Du har mulighed for at søge om en særlig aftale der gør, at du kan modtage sygedagpenge allerede fra første sygedag, hvis du har en kronisk sygdom der medfører, at du har flere sygedage end normalt.

Den konkrete berettigelse afhænger af den enkelte sag og forholdene heri.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om sådan en aftale skal du læse videre her på siden, og du kan søge om aftalen via den røde boks.

Hvis du er syg og vil søge om sygedagpenge for en konkret sygeperiode, skal du der i mod gå videre til denne side:

Aftale for selvstændige erhvervsdrivende

For selvstændige erhvervsdrivende betyder det, at de har mulighed for, at modtage sygedagpenge allerede fra første sygedag. Frem for først efter 14 dage.

Selvstændige skal søge om en såkaldt § 58-aftale.

Aftalen kan godkendes for op til to år ad gangen, og omfatter kun fravær på grund af den langvarige eller kroniske lidelse.

Til brug for godkendelse skal der foreligge lægefaglig dokumentation for din langvarige eller kroniske lidelse. Kommunen kan anmode dig om at tilvejebringe denne dokumentation, eller kommunen kan indhente en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring afholdes af kommunen.

Det er kommunens Jobcenter der godkender aftalen.

Siden er sidst opdateret 12. november 2020