Sygedagpengerefusion - Aftale for selvstændige erhvervsdrivende

Mulighed for tidlig sygedagpengerefusion

Man har mulighed for at søge om at modtage tidlig sygedagpengerefusion, hvis man har en kronisk sygdom der medfører, at man har flere sygedage end normalt.

Den konkrete berettigelse afhænger af den enkelte sag og forholdene heri.

Aftale for selvstændige erhvervsdrivende

For selvstændige erhvervsdrivende betyder det, at de har mulighed for, at modtage sygedagpengerefusion allerede fra første sygedag. Frem for først efter 14 dage.

Selvstændige skal søge om en såkaldt § 58-aftale.

Aftalen kan godkendes for op til to år ad gangen, og omfatter kun fravær på grund af den langvarige eller kroniske lidelse.

Til brug for godkendelse skal der foreligge lægefaglig dokumentation for din langvarige eller kroniske lidelse. Kommunen kan anmode dig om at tilvejebringe denne dokumentation, eller kommunen kan indhente en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring afholdes af kommunen.

Det er kommunens Jobcenter der godkender aftalen.

Siden er sidst opdateret 16. august 2018