Uddannelse af medarbejdere

Voksenlærlinge, Jobrotation, Kompetencevurdering

Der er forskellige muligheder for at opkvalificere og uddanne jeres medarbejdere.

Læs f.eks. om Voksenlærlingeordningen, Jobrotation og Individuel Kompetencevurdering (IKV).

I kan få målrettet efteruddannelse på økonomisk fordelagtige vilkår, som matcher jeres aktuelle og fremtidige behov.

Yderligere information:

Siden er sidst opdateret 2. juli 2020