Bygge eller ændre landbrug, skovbrug eller gartneri

Reglerne er teknisk omfattende og vanskeligt tilgængelige for ikke-fagfolk

Det vil normalt kræve bistand fra professionelle rådgivere, hvis der ikke er tale om små om- og tilbygninger. Der skal udarbejdes en plan over brandsikkerheds tiltag jf. Bygningsreglementet.

Begynd og færdigmeld et byggeri

Landbrug, skov, gartneri
 • Bygge ændre landbrug, skovbrug eller gartneri

  Inden der udarbejdes et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndssnak med os. Så kan det på et tidligt tidspunkt afklares, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige. 

  • Før du søger om byggetilladelse, skal du undersøge, om der gælder særlige regler, der hvor du skal bygge 
    
  • Du skal sende din byggetilladelse digitalt ved at bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Husk at vedhæfte dit tegningsmateriale 
    
  • Arbejdet må ikke begynde, før kommunen har givet en byggetilladelse. En byggetilladelse gælder ét år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er begyndt indenfor dette år 
    
  • Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde byggeriet. Så bliver byggeriet registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen

  Pjece

Siden er sidst opdateret 6. april 2022