Bygge et erhvervsbyggeri

Erhvervsbyggeri er teknisk omfattende og vanskeligt tilgængelige for ikke-fagfolk

Det vil normalt kræve bistand fra professionelle rådgivere, hvis der ikke er tale om små om- og tilbygninger. Der skal udarbejdes en plan over brandsikkerheds tiltag jf. Bygningsreglementet.

Begynd og færdigmeld et byggeri

Inden du bygger
 • Ting du skal være opmærksom på

  Inden der udarbejdes et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndssnak med os. Så kan det på et tidligt tidspunkt afklares, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige. 

  • Før du søger om byggetilladelse, skal du undersøge, om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge 
    
  • Søg om byggetilladelse via Byg og Miljø

   Husk at vedhæfte tegningsmaterialet 
   Krav til dit tegningsmateriale
    
  • Arbejdet må ikke påbegyndes, før kommunen har givet en byggetilladelse. En byggetilladelse gælder ét år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år 
    
  • Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde byggeriet. Så bliver byggeriet registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen 
     
  • Vælg Selvbetjening i den røde boks
Spørgsmål og svar
 • Hvad er byggeretten?

  Byggeretten kan beskrives som retten til at opføre bebyggelse på en grund, hvis bestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes.

  Byggeretten indebærer, at kommunen ikke kan nægte at godkende en ansøgning om opførelse af bebyggelse, der holder sig inden for byggerettens bestemmelser.

  Ansøger du om at opføre bebyggelse, der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal vi foretage en helhedsvurdering.

  Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt om bebyggelsesprocent, etageantal, højde og afstandsforhold gælder forud for bygningsreglementets bestemmelser.

 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der IKKE kræver dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For en fuldt oplyst byggesag:

  • Strakssager - 3 arbejdsdage
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 9 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 7 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 4 uger
  • Campingtilladelser - 10 uger
  • Anmeldelser i landzone (PL §38) - 2 uger
 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der KRÆVER dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes altid fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For fuldt oplyst byggesag der kræver dispensation, partshøring eller naboorientering:

  • Strakssager - er ikke muligt
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 12 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 10 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 12 uger
  • Landzonetilladelser (erhverv) - 10 uger
  • Landzonetilladelser (ikke erhverv) - 12-15 uger
  • Landzonetilladelser (lovliggørelse) – 30 uger
Siden er sidst opdateret 6. april 2022