Bygge et etagebyggeri

Bygningsmæssige ændringer i etageboliger kræver som udgangspunkt en byggetilladelse

Reglerne er teknisk omfattende og kræver normalt bistand fra professionelle rådgivere, medmindre der er tale om små om- og tilbygninger. 

Begynd og færdigmeld et byggeri

Inden du bygger
 • Ting du skal være opmærksom på

  Inden der udarbejdes et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndssnak med os. Så kan det på et tidligt tidspunkt afklares, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige. 

  • Før du søger om byggetilladelse, skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge 
    
  • Søg om byggetilladelse via Byg og Miljø

   Husk at vedhæfte tegningsmaterialet
   Krav til dit tegningsmateriale  
    
  • Arbejdet må ikke begynde, før kommunen har givet en byggetilladelse. En byggetilladelse gælder ét år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er begyndt inden for dette år   
    
  • Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde byggeriet. Så bliver byggeriet registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen    
    
  • Vælg Selvbetjening i den røde boks
Kræver byggetilladelse
 • Kræver altid byggetilladelse

  Byggetilladelse kræves ved etageboligbyggeri til følgende byggearbejde:

  • Indvendige ombygninger, ændringer i rumstørrelser/flytning af vægge
  • Ændring og modernisering af køkken
  • Indretning af nyt eller modernisering af bad/wc
  • Efterisoleringsarbejde
  • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
  • Opsætning af pejse og brændeovne

  Der er dog lempeligere regler for garager og lignende småbygninger. Inden der udarbejdes et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndssnak med os. Så kan det på et tidligt tidspunkt afklares, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige.

Spørgsmål og svar
 • Hvad er byggeretten?

  Byggeretten kan beskrives som retten til at opføre bebyggelse på en grund, hvis bestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes.

  Byggeretten indebærer, at kommunen ikke kan nægte at godkende en ansøgning om opførelse af bebyggelse, der holder sig inden for byggerettens bestemmelser.

  Ansøger du om at opføre bebyggelse, der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal vi foretage en helhedsvurdering.

  Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt om bebyggelsesprocent, etageantal, højde og afstandsforhold gælder forud for bygningsreglementets bestemmelser.

 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der IKKE kræver dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For en fuldt oplyst byggesag:

  • Strakssager - 3 arbejdsdage
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 9 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 7 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 4 uger
  • Campingtilladelser - 10 uger
  • Anmeldelser i landzone (PL §38) - 2 uger
 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der KRÆVER dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes altid fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For fuldt oplyst byggesag der kræver dispensation, partshøring eller naboorientering:

  • Strakssager - er ikke muligt
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 12 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 10 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 12 uger
  • Landzonetilladelser (erhverv) - 10 uger
  • Landzonetilladelser (ikke erhverv) - 12-15 uger
  • Landzonetilladelser (lovliggørelse) – 30 uger
Siden er sidst opdateret 6. april 2022