Midlertidig overnatning

Her skal du anmelde midlertidige overnatninger i Slagelse Kommune

Virksomheder, institutioner, forsamlingslokaler m.v. der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn.

Dette skal dog anmeldes til Center for Beredskab i hvert enkelt tilfælde.

Midlertidige overnatninger er omfattet af en række regler som Beredskabet har beskrevet nærmere i en vejledning.

Hvis du skal Anmelde midlertidig overnatning, skal du bruge selvbetjening, Midlertidig overnatning - anmelde (link i den røde boks).

Siden er sidst opdateret 12. februar 2018