Midlertidig overnatning

Her skal du anmelde midlertidige overnatninger i Slagelse Kommune

Virksomheder, institutioner, forsamlingslokaler m.v. der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn.

Dette skal dog anmeldes til Center for Beredskab i hvert enkelt tilfælde og senest 2 uger før 1. overnatning.

Midlertidige overnatninger er omfattet af en række regler, som er beskrevet i Vejledning til Bygningsreglementets Kapitel 5 Bilag 11d:

Hvis du skal anmelde midlertidig overnatning, skal du bruge selvbetjening, Midlertidig overnatning - anmelde (link i den røde boks).

Siden er sidst opdateret 8. september 2022