Kommuneplan

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

Kommuneplanen består af tre dele:

  • Hovedstruktur (hvad vil vi?)
  • Retningslinjer (hvordan gør vi?)
  • Rammer (hvor gør vi hvad?)

Kommuneplanen revideres hvert 4. år og løbende gennem kommuneplantillæg for f.eks. et særligt tema eller geografisk område eller i form af mindre ændringer i rammerne i tilknytning til en lokalplan.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når vi lægger nye planer på Plandata, kan du skrive til Planafdelingen på

Oplys os din mailadresse og skriv "tilmelding til Plandata.dk" i emnefeltet.

Herefter vil du automatisk modtage besked, hver gang vi sender et planforslag i høring. Via denne mailadresse er det også muligt at bede om at blive slettet af udsendelseslisten eller få skiftet et navn ud.

Alle kommunens planer og planforslag kan ses via Plandata, som dækker alle planer og planforslag i hele landet.

Kommuneplanen digitalt 

Planstrategi

Inden kommuneplanen kan udarbejdes, skal der udarbejdes en planstrategi. I planstrategien fastlægger Byrådet sin strategi for udviklingen i kommunen, og det besluttes, hvorvidt der skal gennemføres en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Planstrategiens fokusområder indarbejdes i det efterfølgende kommuneplanarbejde.