Kommuneplan 2017

Slagelse Byråd vedtog den 18. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2028 for Slagelse Kommune

Kommuneplan 2017 findes udelukkende digitalt og kan ses på følgende side:

Som optakt til Kommuneplan 2017 vedtog Byrådet Slagelse Kommunes Planstrategi ”Klædt på og parat til fremtiden” den 27. juni 2016. Planstrategien kan ses her:

Planstrategien stiller særligt skarpt på de temaer, der skal være med til at sikre vækst og udvikling i Slagelse Kommune:

 • Bosætning
 • Verden omkring os
 • Oplevelser
 • Uddannelse
 • Erhvervsfremme
 • Byernes rollefordeling

Med afsæt i planstrategien har kommunen revideret kommuneplanen, hvilket blandt andet har medført, at:

 • Slagelse Megacenter er udpeget som større butiksområde som aflastning til bymidten i Slagelse
 • Et større erhvervsområde i Slagelse øst er ændret til boligområde
 • Et større område på Sorøvej, som indfaldsvej til Slagelse fra øst, er udpeget som byomdannelsesområde
 • To områder i Korsør Bypark er udpeget som boligområder. Dette skal skabe mulighed for, at der kan planlægges for anderledes boliger på Halsskov
 • Der er udpeget et område fra Bisserup til Skælskør, langs dobbeltkysten og inklusiv øerne, med potentiale til at blive naturpark 

Kommuneplan 2017 var i 9 ugers offentlig høring fra den 28. juni til den 30. august 2017 og dernæst i supplerende høring hos berørte borgere og indsigere fra den 3. – 17. november 2017.

Slagelse Kommune modtog i alt 104 kommentarer, indsigelser og bemærkninger. Alle henvendelserne er samlet i nedenstående to hvidbøger, der har været politisk behandlet.

Siden er sidst opdateret 4. juni 2021