Kommuneplan 2021

Slagelse Byråd vedtog den 20. december 2021 Kommuneplan 2021 for Slagelse Kommune

Kommuneplan 2021 findes udelukkende digital og kan ses på følgende side:

Som optakt til Kommuneplan 2021 vedtog Byrådet Slagelse Kommunes Udviklingsstrategi (planstrategi) den 22. juni 2020. Udviklingsstrategien kan ses her:

Udviklingsstrategien stiller skarpt på tre overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De tre emner er uddannelse, erhverv og boliger. Inden for hvert emne er der udpeget en række indsatsområder, som kommuneplanen forholder sig til.

Med afsæt i udviklingsstrategien har kommunen revideret kommuneplanen, hvilket blandt andet har medført, at:

 • Bakkevejskvarteret er udpeget som fremtidig ny og visionær bydel i Slagelse øst
 • Der sættes fokus på byomdannelse af området ved Kalundborgvej i Slagelse
 • Der udlægges et større erhvervsområde vest for Omfartsvejen og syd for Vestmotorvejen for at understøtte erhvervsudviklingen i Slagelse sydvest
 • Der er udarbejdet nye masterplaner for kommunens tre købstæder
 • Der er lavet en positiv udpegning for hvor, der kan planlægges for solenergianlæg i kommunen
 • Hele afsnittet om stiplanlægning er revideret
 • Der er tilføjet et nyt emne under ”Fritid”, der vedrører idræts- og fritidsfaciliteter
 • Der er lavet nye kulturmiljøbeskrivelser
 • Grønt Danmarkskort er blevet revideret
 • Der er udlagt mere areal til skovrejsning
 • Afgrænsningen af naturparken er blevet ændret, og at formålet med naturparken er blevet præciseret.

Kommuneplan 2021 var i 10 ugers offentlig høring fra den 4. juni til den 13. august 2021.

I den offentlige høringsperiode blev der afholdt tre offentlige borgermøder i henholdsvis Korsør, Slagelse og Skælskør.

Slagelse Kommune modtog i alt 95 kommentarer, indsigelser og bemærkninger. Alle henvendelserne er samlet i nedenstående hvidbog.

Siden er sidst opdateret 22. februar 2022