VVM redegørelser

Her kan du se udarbejdede miljøvurderinger af konkrete projekter (VVM- redegørelser).

Omø Syd kystnær Havmøllepark

VVM-redegørelse for Omø Syd kystnær Havmøllepark samt tekniske baggrundsrapporter. Retningslinjer for landanlægget ved Stigsnæs fremgår af Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark med tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse.

Tekniske baggrundsrapporter

Miljøcenter, Enggården

VVM redegørelse med tilhørende tillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2009, december 2011. Ansøgning, juli 2011. Forslag til miljøgodkendelse. Støjrapport, oktober 2011.

Siden er sidst opdateret 23. maj 2019