Biogasanlæg ved Vemmeløsevej Dalmose

Hashøj Biogas ApS, ønsker at modernisere og udbygge biogasanlægget ved Vemmeløsevej, Dalmose samt at etablere et opgraderingsanlæg, der gør det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet. Der skal i den forbindelse etableres en ca. 12 km lang gasledning fra biogasanlægget til Skælskør. Udvidelsen af biogasanlægget er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt). 

Slagelse Kommune er VVM myndighed og har gennemført en miljøkonsekvensvurdering af anlægget. Da indholdet af miljørapporten, i forhold til miljøvurderingen af planlægningen, i stor grad er sammenfaldende med kravene til miljøkonsekvensvurderingen af selve anlægget, er der udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport, der dels udgør en miljøvurdering af planlægningen og dels en miljøkonsekvensvurdering af selve anlægget. 

Miljøkonsekvensrapporten, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25-tilladelse har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. oktober 2021 til den 24. december 2021. 

Her på siden kan du finde de dokumenter der knytter sig til miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet, herunder miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag samt miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven og § 25 tilladelsen efter miljøvurderingsloven. 

Afgørelse

Materiale i forbindelse med den offentlige høring

Ansøgning

Siden er sidst opdateret 27. juni 2022