Boligorganisationer - Styringsdialog

Slagelse Kommune er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer

Jf. lov om almene boliger mv., har kommunen pligt til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed og eventuelle udfordringer.

Som grundlag for styringsdialogen skal de almene boligorganisationer, inden mødet, sende en dokumentationspakke til kommunen via Landsbyggefondens it-portal, Almenstyringsdialog.dk.

Ud over styringsdialoger, holder kommunen også møde med boligorganisationerne i Boligstrategisk Forum og på det Boligpolitiske årsmøde.

På Boligstrategisk Forum deltager direktørerne for boligselskaberne, samt 1 eller flere kommunale direktører, for at sikre den overordnede koordinering og rammesætning omkring samarbejdet.

På det Boligpolitiske årsmøde deltager Byrådsmedlemmer, kommunale direktører og repræsentanter for boligselskaberne for at drøfte særlige problemstillinger inden for den almene sektor.

Siden er sidst opdateret 27. september 2018