Bevillingsnævn - behandling af sag

Alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, åbningstid og udskiftning i bestyrelse

Nævnet behandler ansøgninger om

 • alkoholbevilling
 • fornyelse af alkoholbevilling
 • godkendelse af bestyrer
 • udvidet åbningstid
 • udskiftning i bestyrelsen

Ansøgninger skal sendes til

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Nybrogade 5
4900 Nakskov

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med politidirektørens indstilling.

Ansøgningsmateriale

Du kan hente de forskellige blanketter til ansøgning på Politiets hjemmeside

Restaurationsplan

Bevillingsnævnet anbefaler,

 • at du orienterer dig om ansøgningsskema, lovgrundlag og restaurationsplanen med de lokale krav der stilles, inden du investerer i restaurationsbranchen.

Flere oplysninger

 • Hvis du har spørgsmål om Bevillingsnævnet kan du kontakte Bevillingsnævnets sekretær.

 • Hvis du har spørgsmål om alkoholbevilling skal du kontakte Politiet - Bevillingskontoret, tlf. 54 92 14 48.
 • I forbindelse med behandling af en sag for huslejenævnet behandler Slagelse Kommune personoplysninger i kategorierne, almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger, idet vi blandt andet behandler navn, adresse og cpr.nr.

  Det gør vi for at kunne få sagen oplyst og behandle sagen efter lovgivningen, samt for at kunne sende Digital Post til sagens parter.

  Vi indhenter oplysninger fra CPR-registeret samt relevante oplysninger fra andre offentlige registre eller myndigheder, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen.

  Oplysninger – bortset fra cpr nummer eller evt. andre personfølsomme oplysninger – bliver videregivet til modparten eller dennes repræsentant i forbindelse med orientering og partshøring af modparten.

  Oplysningerne i elektronisk form er sikkert opbevaret hos vores leverandører efter de til enhver tid gældende regler.

Siden er sidst opdateret 8. marts 2021