Miljøkrav, støj, lugt og lokaler

Miljøforhold for beværtninger, restauranter, caféer og diskoteker i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune er vi glade for et levende bymiljø, men vi skal tage hensyn til hinanden. Derfor skal du overholde nogle enkle regler, hvis du driver beværtning, restaurant, café eller diskotek.

Miljøkrav du skal overholde

  • Ventilations- og køleanlæg udenfor må ikke støje over en vis grænse. Ventilation skal efterses hvert år - også med hensyn til støj.
  • Åbninger, fx vinduer og døre, må ikke give støj udendørs. Vinduer og døre skal holdes lukkede, hvis du ikke har tilladelse til udendørsservering.
  • Der skal være to indgangsdøre. De skal lukke automatisk og uden at støje, hvis din virksomhed ligger nær boliger.
  • Arealer rundt om din virksomhed skal holdes rene og pæne, og affald skal opbevares korrekt.
  • Udendørs musik kræver en særlig tilladelse.
  • Der må ikke - hverken indendørs eller udendørs - være støj mellem kl. 24.00 og 07.00.
  • Der må ikke serveres udendørs mellem kl. 0.00 og 07.00.
  • Din virksomhed (inkl. musikanlæg), må hos naboer ikke støje over en vis grænse.
  • Din virksomhed  må ikke lugte hos naboer. Dine lokaler skal være lugt- og støjtætte mod naboer.

Du kan læse alle miljøkrav, der skal opfyldes i kommunens:

Siden er sidst opdateret 15. november 2018