Stadeplads

Torvehandel på stadepladser kan foregå mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage og mellem kl. 8.00 og 17.00 lørdag og søndag.

En stadeplads er et areal på 4x4 meter, hvor du kan have et stade og sælge dine varer fra. Altså som det typisk foregår på Nytorv i Slagelse by.

Hvis du ønsker en fast stadeplads, skal du kontakte Center for Miljø, Plan og Teknik. Se den grå kontaktboks.

Her er der stadepladser
Regler for stadepladser
 • Hvornår må faste stadepladser bruges?
  • Torvehandel på faste stadepladser kan uden anden tilladelse foregå mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage og mellem kl. 8.00 og 17.00 lørdag og søndag
  • Ingen sælger må med sine varer tage plads på stadepladsen tidligere end en time før torvetidens begyndelse
  • Senest en time efter torvehandlens ophør skal alle varer, og alt hvad der har været brugt ved handlen, være fjernet. Stadepladsen og omgivelser skal også være gjort rene
 • Hvor stor er en stadeplads?

  En stadeplads måler 4x4 meter.

  Du må ikke uden torveopsynets tilladelse bruge et større areal til torvehandel end det, den anviste stadeplads omfatter. Dette gælder også en bil, som er nødvendig for forretningens drift.

 • Hvilke madvarer mm. må du sælge?

  I henhold til Næringsloven er det tilladt at sælge følgende produkter, uden at der kræves næringsbrev:

  • Husdyr

  • Naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, herunder produkter der er konserveret ved frysning, røgning eller saltning samt brød, mælk, fløde, konsum-is, ost, smør og margarine

  • Danske husflidsprodukter

  Levnedsmidler må kun forhandles efter forudgående aftale med levnedsmiddelkontrollen.

 • Betingelser for stadepladser
  • Fremlån eller fremleje af en stadeplads er ikke tilladt
  • Tilladelsen til torvehandel kan til enhver tid inddrages, hvis stadepladsen ikke udnyttes regelmæssigt eller hvis reglerne ikke bliver overholdt
  • Enhver kan straks fratages retten til torvehandel, hvis de overtræder regulativets bestemmelser om torvehandel eller nægter at adlyde de anvisninger, der gives af levnedsmiddelkontrollen, Politiet, Slagelse Kommune eller torveopsynet
  • Du kan nægtes stadeplads, hvis du skylder torveafgift
  • Juletræer må sælges fra 1. december på pladser anvist af torveopsynet eller Center for Miljø, Plan og Teknik
 • Priser og gebyrer
 • Regulativ for offentlige arealer