Udendørsservering

Er du forretningsdrivende, kan du søge kommunen om tilladelse til servering udenfor din facade.

Sådan søger du tilladelse

Du søger om tilladelse til udendørsservering via selvbetjening. Du skal søge mindst 1 måned før, du vil starte din udeservering.

Husk at da det drejer sig om fødevarer, skal du desuden søge tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Vilkår for tilladelse

Tilladelsen gives ud fra disse vilkår:

 • Udeservering er tilladt hele året
 • Udeservering er tilladt fra kl. 9.30-0.00
 • Efter kl. 20 skal støjende aktiviteter, fx musik, ske indendørs bag lukkede døre og vinduer
 • Uden for åbningstid skal møbler og andet inventar være fjernet, med mindre der er givet tilladelse til andet
 • Borde og stole samt parasoller og læskærme skal være godkendt af Center for Miljø, Plan og Teknik
 • Hvide plastmøbler tillades ikke
 • Udeservering skal holdes inden for det aftalte område
 • Udeservering må kun foregå ud for egen facade
 • Arealet til servering skal renholdes af restauratøren
 • Aftalen kan opsiges med én måneds varsel af begge parter
 • Du må ikke etablere plateauer eller lignende
 • Kommunen kan til enhver tid inddrage tilladelsen - midlertidigt eller permanent - uden nogen form for kompensation
 • Tilladelsen er personlig

 Overholder du ikke vilkårene, bortfalder din tilladelse.

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 12. marts 2019