Udvidet åbningstid

Forretningssteder, der serverer mad- og drikkevarer, kan søge tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid.

Cafeer, restauranter, værtshuse, diskoteker og lignende i Slagelse Kommune skal generelt holde lukket:

  • kl. 02.00 – 05.00 for indendørs aktiviteter
  • kl. 24.00 – 05.00 for udendørs aktiviteter

Der er dog mulighed for at søge om tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid.

Tilladelse til udvidet åbningstid

Byrådet har nedsat et bevillingsnævn, der bl.a. behandler ansøgninger om udvidet åbningstid. Det er praksis, at der som ud­gangspunkt gives tilladelse til udvidet åb­ningstid til diskoteker, værtshuse, caféer, pizzarier og restauranter.

Betingelser for tilladelse

Det er Bevillingsnævnets praksis at give en even­tuel tilladelse til udvidet åbningstid med følgende betingelser:

  • Unge under 18 år må ikke opholde sig på forret­ningsstedet efter kl. 02.00
  • Hvis der holdes åbent til kl. 05.00, skal der holdes lukket fra kl. 05.00 til 08.00

Krav fra politiet

Politiet kræver typisk, at der ved tilladelse til udvidet åbningstid på forretningssteder, der henvender sig til unge efter kl. 02.00, gives følgende betingelser:

  • Brug af autoriserede dørmænd fra kl. 02.00
  • Politiets godkendelse af samtlige ansatte

Sådan søger du

Du skal søge hos Bevillingsnævnet.

Siden er sidst opdateret 11. juni 2020