Udbud og Leverandør

Oversigt over udbud og hvordan du bliver leverandør til Slagelse Kommune

Der kommer løbende nye ting i udbud.

Klik på Abonnér på denne side og opret dig som abonnent, hvis du ønsker at få besked hver gang der kommer nye ting i udbud.

Aktuelle udbud
 • EU-udbud – Indkøb og levering af affaldsbeholdere og minicontainere samt klaring, udkørsel og hjemtagning af beholdere og minicontainere

  Slagelse Kommune udbyder opgaven med indkøb og levering af ca. 55.000 stk. 2-delte og udelte affaldsbeholdere og minicontainere og klargøring, udkørsel og hjemtagning af de eksisterende beholdere i offentligt udbud efter Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015).

  Opgaverne udbydes for en kontraktperiode på 5 år med kontraktstart 1. februar 2018 og ophør uden yderligere opsigelse den 31. januar 2023. 

  Udbudsmateriale

  Baggrund

  Slagelse Kommune har i har i tilknytning til den nationale ”Ressourceplan 2014-2018 – Danmark uden affald” og Slagelse Kommunes Affaldsplan besluttet, at indføre indsamling af mad- og restaffald samt papir/pap og MGP (metal, glas og hård plast) i primært 2-delte beholdere ved en-familiehusene og i udelte beholdere og minicontainere ved boligselskaber mv.

  Frist for at give tilbud

  • 24. august 2017 med forventet kontraktindgåelse sidst i september 2017. 
 • Udbud af Stomihjælpemidler

  Slagelse Kommune udbyder sammen med 15 andre kommuner i Region Sjælland – via indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS) – levering af stomihjælpemidler til borgere med en bevilling i.ht. § 112.
  Leverancerne skal ske til borgernes bopæl.
  Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med én leverandør, og rammekontrakten forventes at have en værdi på ca. 248.000.000 kr. ekskl. moms over en 4-årig periode, heraf er 2 x 1 år optionsår.
  Tildelingskriteriet for rammekontrakten er: Pris

  Tilbuddet skal afleveres elektronisk gennem EU-supply senest den 12. december kl. 12.00.

  Udbudsmaterialet kan downloades gratis.

  Alle yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

  For at deltage i opgaven henvises til nedenstående link:

Kommende udbud
Siden er sidst opdateret 1. december 2016