Guide til brug af elektronisk udbudsværktøj

Slagelse Kommune anvender det internetbaserede eSourcing system CTM, EU-supply, til elektronisk udbud og tilbudsgivning.

EU-supply er et elektronisk udbudsværktøj, som gør det muligt at gennemføre hele udbudsprocessen elektronisk.

For at få adgang til udbud i EU-supply skal du gøre følgende:

Gå ind på hjemmesiden hos

Som tilbudsgiver logger du dig ind, - har du ikke login skal du først online registrere dig under punktet ”online registrering”. Hvis du er i tvivl om hvordan kan du hente hjælp i ”Quick guide – Leverandører”, som også er tilgængelig på ovenstående link.

Derefter vil du kunne se udbudsmaterialet og samtlige spørgsmål, som du skal svare på, samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres for at deltage i udbudsforretningen. 

  1. Log ind i systemet og find det udbud du er interesseret i under ”offentliggjorte udbud” i venstre side af billedet.
  2. Klik på acceptér (øverst til venstre). Vær opmærksom på, at når du trykker på ”accept”, forpligter du dig ikke til at afgive tilbud, men har blot accepteret, at du har fået adgang til udbudsmaterialet.
  3. Ved at acceptere får du adgang til hele materialet/udbuddet. Du kan nu besvare kvalifikationsspørgsmålene og vedhæfte de dokumenter, som angives i udbuddet.
  4. Vær opmærksom på, at tilbuddet skal afsendes, inden fristen udløber. Ellers vil dit tilbud ikke blive modtaget af Slagelse Kommune.

I nederste venstre hjørne under ”vis dokumenter” vil du finde en vejledning til brugen systemet.

Hvor findes udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt på

Yderligere tilføjelsesprogrammer

Du skal have installeret tilføjelsesprogrammet ActiveX på din PC. Gør det med det samme, da du ellers ikke kan afsende tilbuddet.

Antivirus, spam og andre sikkerhedsprogrammer

Når du afsender dit tilbud, så sørg for at sikkerhedsprogrammerne er slået fra, da de kan skabe problemer i forbindelse med afsendelsen. Husk at aktivere programmerne igen efter afsendelse.

Dit mailsystem

Sørg for, at denne adresse info@eu-supply.com ikke figurerer i dit mailprogram som uønsket, da du vil modtage information herfra. 

Test før afsendelse af tilbud

Erfaringsmæssigt ved vi, at enkelte tilbudsgivere i de sidste timer op til tilbudsfristen har haft problemer, specielt fordi man ikke har rettet sig efter ovenstående.
Da problemerne ligger hos tilbudsgiver, er det ikke noget Slagelse Kommune forholder sig til, og det kan derfor ikke understreges nok, at man som tilbudsgiver bør være i god tid, specielt når systemet tages i brug første gang.

Der er derfor mulighed for at fremsende en test på tilbuddet, inden det endelige tilbud fremsendes. Det først fremsendte tilbud bliver automatisk overskrevet af andre tilbud som fremsendes efterfølgende.

Tilbudsgiver kan på denne måde få identificeret, om der er problemer i forbindelse med fremsendelse og herefter få rettet eventuelle fejl og mangler.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EU-Supplys support