Indkøbsfællesskab

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland

Fælles Udbud Sjælland (FUS) består af 16 kommuner

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende samarbejde mellem 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland.

Formål

  • At optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen, samt - gennem et mere systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser - at opnå rationaliseringsgevinster i form af bedre priser og øvrige betingelser fra leverandørerne.
  • At FUS indtager en mere strategisk rolle på udbudsområdet, og herunder aktivt søger indflydelse på den nationale udbudsdagsorden.
  • At være proaktive og række ud efter de udbud og udviklingspotentialer hvor samarbejdet skaber mest værdi for kommunerne, men også udfordre og afsøge nye områder, nye udbudsformer og lign.
  • At øge compliance på indgåede indkøbsaftaler.
  • Fokus på e-handel.

Indkøbssamarbejdet - blandt de 16 ud af de 17 kommuner i Region Sjælland - repræsenterer ca. 800.000 indbyggere.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020