Markedsdialog om ladestandere i august

Slagelse Kommune skal i gang med at opsætte ladestandere. Vi inviterer derfor interesserede operatører til dialogmøde for at sikre, at udbuddet er interessant for flest mulige tilbudsgivere.

Baggrunden er, at Slagelse Kommune inden udgangen af 2024 skal sikre, at der opstilles ladestandere til elbiler ved ca. 48 lokationer, jævnfør Ladestanderbekendtgørelsen.

Derudover ønsker vi at opstille ladestandere på yderligere ca. 15 strategisk udvalgte beliggenheder på offentlige p-pladser og 2 på kommunale arealer.

  • Vi har en forventning om at købe adskillige elbiler ved næste flådebilsudbud, og der skal også opstilles ladestandere til disse biler
  • Vi forventer at indgå en koncessionsaftale, hvor Slagelse Kommune stiller lokationer til rådighed for operatørerne

Tilmeld din virksomhed dialogmøde

Vi indbyder til et åbent dialogmøde med interesserede operatører.

Dialogmøderne holdes henholdsvis tirsdag 9. august og torsdag 11. august.

Tilmelding skal ske via nedenstående formular senest mandag 8. august.  

Møderne bliver afholdt individuelt med hver operatør og har en varighed af ca. 1-1.5 time. Når I har valgt, om I vil deltage den 9. eller 11. august, kontakter vi jer for at aftale et specifikt mødetidspunkt. I vil derudover få tilsendt uddybende materiale om lokationerne.

Hvis der er spørgsmål til markedsdialogen, kan I kontakte klimamedarbejder Knirke Maj Bosner på tlf. 91 16 65 61 eller på mail: knbos@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 11. juli 2022