Verdensmål

I Slagelse Kommune har vi bæredygtige indkøb og udbud på dagsordenen

Vi gør en indsats for at bidrage til FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene består af 17 mål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig udvikling: økonomiske, sociale og miljømæssige.

Danmark har udviklet en national handlingsplan, som skal sikre implementering af verdensmålene i en dansk kontekst og fordi vi, i Slagelse Kommune, også ønsker at efterlade os ansvarlige fodspor, bruger vi selvfølgelig ligeledes målene som guide til, hvordan vi bedst køber ind, med respekt for ressourcer og omgivelser.

  • Vi sætter stor fokus på, at de varer vi køber kan genanvendes eller genbruges.

  • Vi gør os umage for at vurdere varens samlede pris. Ikke alene anskaffelsesprisen, men også udgiften ved at anvende og bortskaffe et produkt, forsøger vi at regne med.

  • Vi køber økologisk, hvor det er muligt.

Der udover har vi som en stor offentlig indkøber indflydelse på markedet, og vi kan derfor stille krav til vores leverandører om at levere bæredygtige og innovative løsninger.

Dette kan være i forhold til:

  • Mærkningskrav til f.eks. Svanemærket og EU-blomsten.

  • Krav der hjælper til reducering af miljøbelastning ved produktion, distribution og bortskaffelse

  • At formulere krav, som begrænser udledning af microplast.