Verdensmål 1

Aftaler

  • Fødevarer til storkøkkener
  • Kontorartikler 
  • Kontormøbler

Tilvalg af Fairtrade-produkter på fødevarer

Indførelse af sociale sikkerhedsnet til sikring af arbejds- og levevilkårene for verdens fattigste bønder og arbejdere inden for produktkategorierne: sukker, te, kakao, kaffe, chokolade, krydderier, ris og is
Krav om mindsteløn og bonusser, når bønderne producerer og sælger deres råvarer på fairtrade-vilkår.

Kun certificeret bæredygtigt træ på kontorartikler og kontormøbler

Mindstekrav på aftaler for møbler og kontorartikler bidrager til sikring af lovlig skovhugst og sociale ordninger, der opretholder den lokale beskæftigelse til bedre lønninger.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021