Verdensmål 11

Aftaler

Kontorartikler
Møbler

Certificeret bæredygtigt træ støtter byudvikling og lokalsamfund.

Beskytter de indfødtes rettigheder og områder, opretholder den lokale beskæftigelse og inddrager lokalsamfundet i beslutninger, der vedrører dem.

 

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021