Verdensmål 12

Aftaler

Fødevarer
Forbrugsartikler
Kontorartikler
Møbler
Brystproteser
Kopi og Print
IT-udstyr

Politikker på fødevareraftalen støtter ansvarligt forbrug

Ved krav om madspildspolitikker bidrager vi effektivt til at reducere madspild.

Alt returemballage skal være genanvendelig.

Strenge kemikaliekrav støtter ansvarligt produktion af forbrugs- og kontorartikler

Rengøring anvender udelukkende rengøringsmidler der er Svanemærket eller mærket med EU-blomsten.
Ved strenge kemikaliekrav og mindskning af skadelige indholdsstoffer reduceres risikoen for negativ indvirkning på miljøet

Bl.a. genbrugsmaterialer på forbrugs-og møbelaftaler øger ansvarligt forbrug

Ved krav om genanvendelighed og brug af genbrugsmaterialer arbejdes der effektivt med reduktion af affaldsmængden og cirkularitet.

Miljøbelastningen er høj ved produktion af møbler. Aftalens 5-årige produktgaranti (mod de almindelige 2 år) og den 5-årige adgang til køb af reservedele, er afgørende for at leverandørerne vælger mere holdbare produkter. Det bidrager til at begrænse aftrykket på miljøet og til et mere effektivt brug af naturressourcer.

Hvis leverandøren har brugte møbler på lager, der lever op til kravspecifikationen for de møbler, som du gerne vil købe, kan du vælge at købe disse med rabat i stedet for de fabriksnye møbler.

Brystprotese leverandøren skal afhjælpe miljøproblemer

Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer f.eks. hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt, samt medvirke til at mængden af emballage mindskes mest muligt.

Kopi & Print har forpligtet sig til Bæredygtig Udvikling

Forpligtelsen indebærer at nedbringe brugen af nye ressourcer med 50% inden 2030

Energikrav på IT-aftalerne

Alle indkøbte computere og skærme skal opfylde energikrav der garanterer, at produkterne er blandt den bedste fjerdedel af markedet, hvad angår energieffektivitet.