Verdensmål 12

Aftaler

Fødevarer
Forbrugsartikler
Kontorartikler
Møbler
Brystproteser

Politikker på fødevareraftalen støtter ansvarligt forbrug

Ved krav om madspildspolitikker bidrager vi effektivt til at reducere madspild

Strenge kemikaliekrav støtter ansvarligt produktion af forbrugs- og kontorartikler

Ved strenge kemikaliekrav og mindskning af skadelige indholdsstoffer reduceres risikoen for negativ indvirkning på miljøet

Bl.a. genbrugsmaterialer på forbrugs-og møbelaftaler øger ansvarligt forbrug

Ved krav om genanvendelighed og brug af genbrugsmaterialer arbejdes der effektivt med reduktion af affaldsmængden og cirkularitet

Brystprotese leverandøren skal afhjælpe miljøproblemer

Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer f.eks. hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt, samt medvirke til at mængden af emballage mindskes mest muligt.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021