Verdensmål 12

Aftaler

Fødevarer
Forbrugsartikler
Kontorartikler
Møbler
Brystproteser
Kopi og Print
IT-udstyr

Politikker på fødevareraftalen støtter ansvarligt forbrug

Ved krav om madspildspolitikker bidrager vi effektivt til at reducere madspild.

Alt returemballage skal være genanvendelig.

Strenge kemikaliekrav støtter ansvarligt produktion af forbrugs- og kontorartikler

Rengøring anvender udelukkende rengøringsmidler der er Svanemærket eller mærket med EU-blomsten.
Ved strenge kemikaliekrav og mindskning af skadelige indholdsstoffer reduceres risikoen for negativ indvirkning på miljøet

Bl.a. genbrugsmaterialer på forbrugs-og møbelaftaler øger ansvarligt forbrug

Ved krav om genanvendelighed og brug af genbrugsmaterialer arbejdes der effektivt med reduktion af affaldsmængden og cirkularitet

Brystprotese leverandøren skal afhjælpe miljøproblemer

Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer f.eks. hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt, samt medvirke til at mængden af emballage mindskes mest muligt.

Kopi & Print har forpligtet sig til Bæredygtig Udvikling

Forpligtelsen indebærer at nedbringe brugen af nye ressourcer med 50% inden 2030

Energikrav på IT-aftalerne

Alle indkøbte computere og skærme skal opfylde energikrav der garanterer, at produkterne er blandt den bedste fjerdedel af markedet, hvad angår energieffektivitet.

Siden er sidst opdateret 25. marts 2021